Grūtnieču aprūpes un medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu līgumu paraugi

19.10.2018.  |   Drukas versija

Grūtnieču aprūpes līguma paraugs

Līguma pielikumi

1. pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6.1.5. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (redakcija no 2018. gada 7. marta)

6.1.6. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.7. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.8. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.9. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

6.1.10. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

6.1.11. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību

6.1.12. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm

6.1.13. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

6.1.14. Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai


Medicīniskās apaugļošanas līguma paraugs

Līguma pielikumi:

1. pielikums - Norēķinu kārtība Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

3. pielikums - Informācija pacientu informēšanai

4. pielikums - Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie speciālisti

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

6.1.5. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6.1.6. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.7. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.8. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.9. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu


Līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas:

1) Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam (jāiesniedz trīs reizes gadā līdz 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz 2019. gada 31. janvārim)

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

4) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē