Grūtnieču aprūpes un medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu līgumu paraugi

14.05.2020.  |   Drukas versija

Grūtnieču aprūpes līguma paraugs

Līguma pielikumi

1. pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

1) Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

2) Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

3) Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

4) No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

5) Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6) Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

7) Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

8) Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

9) Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

10) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību

11) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm

12) Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai

13) Kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai aprēķina metodika un apmaksas kārtība

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu:

7.3.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam

7.3.4. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem


Medicīniskās apaugļošanas līguma paraugs

Līguma pielikumi

1. pielikums - Norēķinu kārtība Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

3. pielikums - Informācija pacientu informēšanai

4. pielikums - Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie speciālisti

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

1) Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

2) Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

3) Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

4) Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

5) No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6) Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

7) Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

8) Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

9) Kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai aprēķina metodika un apmaksas kārtība

10) Par Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

7.3.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem

7.3.4. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem