Kontaktpunkts

18.08.2017.  |   Drukas versija

Kas ir Kontaktpunkts?

Kontaktpunkts ir informācijas centrs, kas sniedz informāciju par savas valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanas kārtību:

 • Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts saraksts ar visu dalībvalstu kontaktpunktiem.
 • Par konkrētas valsts veselības aprūpes sistēmu informāciju iespējams uzzināt no
  konkrētās valsts kontaktpunkta.

Latvijā Kontaktpunkta funkcijas pilda Nacionālais veselības dienests.

Kā izmantot Kontaktpunktu?

Kontaktpunkts sniedz informāciju:

 • mājaslapā;
 • telefoniski pa bezmaksas tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (darbdienās plkst. 8.30 - 17.00), kā arī tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (darbdienās plkst. 8.30 - 17.00)*;
 • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.

Mājaslapā atbilstoši Pārrobežu veselības aprūpes Direktīvai tiek sniegta informācija par:

 • pacientu tiesībām;
 • veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • obligātām prasībām ārstniecības iestādēm;
 • Ārstniecības riska fondu;
 • sūdzību par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti iesniegšanas kārtību;
 • kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs.