Programmas rezultāti

18.10.2018.  |   Drukas versija
Dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 9 mēnešos
NVD TN Sagatavoto uzaicinājumu skaits Izmeklējumu veikušās personas
Skaits % sadalījums pa TN Skaits % no uzaicināto skaita
Kurzemes 18 818 14.2% 8 889 42.2%
Rīgas 61 781 46.8% 25 021 40.5%
Zemgales 18 786 14.2% 8 880 47.3%
Vidzemes 15 199 11.5% 8 241 54.2%
Latgales 17 475 13.2 10 477 60.0%
Latvijā 132 059 100.0% 61 508 46.6%

 

Dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 9 mēnešos
NVD TN Skrīninga testa rezultāta kods
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Kurzemes 36 8 576 175 63 29 5 4 0
Rīgas 117 24 340 256 189 93 16 9 0
Zemgales 37 8 667 85 48 32 5 6 0
Vidzemes 34 8 001 94 62 35 12 4 0
Latgales 44 10 167 85 114 56 3 9 0
Latvijā 268 59 751 695 476 245 41 32 0

Skrīninga testa rezultāta koda skaidrojums 

A0  Testēšana bez rezultāta

A1 Nav atrasts intraepiteliāls bojājums

A2  ASC - US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

A3  LSIL: viegla displāzija

A4  HSIL: vidēja/smaga displāzija

A5  AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

A6  Malignizācijas pazīmes

 A7  Saplīsis stikliņš


 


 

Krūts vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 9 mēnešos
NVD TN Sagatavoto uzaicinājumu skaits Izmeklējumu veikušās personas
skaits % sadalījums pa TN skaits % no uzaicināto skaita
Kurzemes 14 168 15.0% 6 899 48.7%
Rīgas 41 834 44.2% 17 578 42.0%
Zemgales 13 869 14.6% 6 251 45.1%
Vidzemes 11 590 12.2% 5 999 51.8%
Latgales 13 285 14.0% 6 583 49.6%
Latvijā 94 746 100.0% 43 310 45.7%

 

Krūts vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 9 mēnešos
NVD TN Skrīninga testa rezultāta kods
R1 R2 R3 R4 R5
Kurzemes 2 851 3 416 568 57 8
Rīgas 4 533 11 783 1 064 171 26
Zemgales 1 531 4 162 496 53 10
Vidzemes 2 712 2 903 341 39 3
Latgales 1 983 3 262 1 272 56 10
Latvijā 13 610 25 526 3 741 376 57

Skrīninga testa rezultāta koda skaidrojums 

R1 – Norma

R2 – Potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums

R3 – Aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas

R4 – Potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu

R5 – Pierādīta malignitāte /ļaundabīga atrade

 

 


 

Zarnu vēža skrīninga atsaucība 2018.gada 9 mēnešos*
NVD TN  Iedzīvotāju skaits mērķa grupā** Izmeklējumu veikušās personas*** Personas ar pozitīvu testa rezultātu
Skaits % sadalījums pa TN Skaits % no reģistēto skaita Skaits % no izmeklēto skaita
Kurzeme 94 449 15% 9 470 10.0% 384 4.1%
Rīga 266 980 43% 28 650 10.7% 871 3.0%
Zemgale 90 183 15% 11 479 12.7% 499 4.3%
Vidzeme 78 184 13% 9 770 12.5% 335 3.4%
Latgale 87 181 14% 11 655 13.4% 171 1.5%
Latvijā 616 977 100% 71 024 11.5% 2 260 3.2%

* No 2014. gada zarnu vēža skrīninga mērķa grupa ir sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

** Dati no veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra.

*** Unikālo pacientu skaits.

 

Krūts vēža skrīninga atsaucība 2017.gada 8 mēnešos

NVD TN 

Skrīninga testa rezultāta kods

R1

R2

R3

R4

R5

Kurzemes

1 910

3 365

892

42

8

Rīgas

3 947

10 290

2 060

131

30

Zemgales

1 166

3 927

724

33

7

Vidzemes

2 099

2 207

559

25

6

Latgales

1 738

2 960

1 243

88

18

Latvijā 

10 860

22 749

5 478

319

69