Valsts neapmaksātie pakalpojumi

13.07.2018.  |   Drukas versija

No veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem nemaksā par:


 • pakalpojumiem, kuri nav veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā neapmaksā personas vai tās pavadošās personas transporta un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu;
 • veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri saņemti bez tāda ārsta nosūtījuma, kuram ir tiesības nosūtīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību, kuru sniedz līgumattiecībās ar dienestu esoša ārstniecības iestāde, un citos šajos noteikumos minētajos gadījumos;
 • sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem, ja persona rakstiski atteikusies no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pati vai trešā persona veikusi maksājumus par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;
 • tādu personu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;
 • tādiem pašiem vai informatīvi līdzvērtīgiem izmeklējumiem sekundārajā veselības aprūpē, kuri atkārtoti veikti mēneša laikā no dienas, kad veikts izmeklējums ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, izņemot gadījumus, ja personai sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību līgumattiecībās ar dienestu esošā ārstniecības iestādē.

 


Atbilstoši 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" no valsts budžeta neapmaksā:

1. Ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumus personai vecumā līdz 22 gadiem), silantu lietošanu, zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī zobu protezēšanu (izņemot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantā noteiktās personas, kurām izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm pilnā apmērā).

2. Ambulatori veicamas injekcijas ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi, izņemot gadījumus, ja sniedz:

 • veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā vai neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • medicīnisko palīdzību bērniem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām;
 • medicīnisko palīdzību personām ar cukura diabētu, tuberkulozi, perniciozo anēmiju, onkoloģiskām, psihiskām vai hemofilijas slimībām;
 • medicīnisko palīdzību personām, kas saņem mājas aprūpi, un personām, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.

3. Pirmreizēji medicīniski profilaktiskos pasākumus, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī obligātās veselības pārbaudes, ja mainās darba vides faktori.

4. Periodiskās medicīniskās apskates, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ.

5. Abortus, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ.

6. Cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas uzturēšanu.

7. Seksoloģisko ārstēšanu un dzimuma maiņu.

8. Ārstnieciskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos.

9. Kosmetoloģiskos pakalpojumus un estētiski ķirurģiskas operācijas.

10. Homeopātisko ārstēšanu.

11. Redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi izņemot to izrakstīšanu bērniem, kā arī valsts iepirktas briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm, iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph, keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze – bifokālās briļļu lēcas, albīnisms, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju – fotohromās briļļu lēcas, radzenes rētas, apduļķojumi – kosmētisko kontaktlēcu protēzes, III–IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes.

12. Dzirdes aparātu iegādi, izņemot dzirdes implantus bērniem vai personām ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām vecumā no 18 gadiem līdz tāda vecuma sasniegšanai, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek piešķirta vecuma pensija atbilstoši noteikumu Nr. 1529 168.4.4. apakšpunktam.

13. Psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību, izņemot gadījumus:

 • ja palīdzību sniedz psihiatriskā profila stacionārajās ārstniecības iestādēs vai nodaļās;
 • ja tā nepieciešama, nodrošinot bērniem ambulatoro psihiatrisko palīdzību vai paliatīvo aprūpi;
 • ja palīdzību sniedz multiprofesionāla komanda rehabilitācijas programmas ietvaros vai alkohola un narkotisko vielu atkarības medicīniskās rehabilitācijas programmas ietvaros;
 • ja veic tiesu psiholoģisko ekspertīzi;
 • ja šādas palīdzības nepieciešamību noteicis psihiatrs, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

14. Vakcināciju, izņemot pasīvo imūnterapiju, vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas un vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

15. Profilaktiskās un citas medicīniskās apskates, izņemot noteikumu Nr. 1529 1. pielikumā minētās profilaktiskās apskates.

16. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu, izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodrošināšanai.

17. Ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes.

18. Orgānu un audu transplantāciju, izņemot:

 • asinis un to preparātus;
 • nieres;
 • autologās un alogēnās cilmes šūnas, tai skaitā donora meklēšanu;
 • kaulus un saistaudus;
 • fasciju;
 • ādu;
 • cīpslas;
 • skrimšļaudus;
 • sirdi vai sirds vārstuļus;
 • radzenes;
 • aknas.

19. Speciālistu mājas vizīti, izņemot:

 • psihiatra mājas vizītes pie psihiatriska profila pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi;
 • mājas vizītes pie personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie bērniem, kas atrodas "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, un personām ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 vai personām ar cerebrovaskulārām slimībām ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69 saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakciju, kuriem nepieciešama veselības aprūpe mājās.

20. Ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:

 • bērniem;
 • I grupas invalīdiem;
 • personām, kas vecākas par 80 gadiem (pacienta iemaksa 2,85 EUR*);
 • personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pamata diagnozes B20-B24; C00-C97; D37-D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos – Z51.5);
 • mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;
 • personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši noteikumiem Nr.1529;
 • personām, kuras gripas epidēmijas laikā slimo ar gripu (pacienta iemaksa 2,85 EUR*);
 • personas, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un ar kuru noteikumu Nr.1529 51.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ģimenes ārsts vienojies par mājas vizīti saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie personas (pacientu iemaksa 2,85 EUR*).

* Pacienta iemaksas neveic no pacientu iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas.

21. Ambulatori veiktus laboratoriskos izmeklējumus, izņemot:

 • noteikumu Nr. 1529 2. pielikumā minētos izmeklējumus;
 • izmeklējumus, kas veikti references laboratorijā atbilstoši noteikumu Nr. 1529 212.2.2.1. apakšpunktam;
 • bērniem veicamos laboratoriskos izmeklējumus, kuru nepieciešamība ir apstiprināta ar "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuri atbilst noteikumu Nr. 1529 310.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, to saņemšanai citās ES un EEZ dalībvalstīs vai Šveicē;
 • tādām personām veicamos laboratoriskos izmeklējumus citās ES un EEZ dalībvalstīs vai Šveicē, kurām šāda nepieciešamība ir apstiprināta ar "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuras atbilst noteikumu Nr. 1529 310.3. apakšpunktā minētajam nosacījumam, šādos gadījumos:

- minimālās reziduālās slimības kontrolei saskaņā ar metodi – faktiskā laikā veikta polimerāzes ķēdes reakcija kaulu smadzeņuaspirātā – personai ar indikācijām alogēnas cilmes šūnu transplantācijai, kurai nepieciešama ārpusģimenes donora meklēšana un konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas, kā arī personai, kurai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas noārpusģimenes donora konstatētas molekulārģenētiskas izmaiņas;

- personai pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no ārpusģimenes donora nepieciešams himērisma monitorings.

22. Konsultācijas, klīniskos un paraklīniskos diagnosticējošos izmeklējumus, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām. Samaksu par minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic tiesu medicīnas ekspertīzes pieprasītājs.

23. Medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:

 • ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai logopēda, kā arī funkcionālā speciālista konsultāciju;
 • ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot logopēda vai funkcionālā speciālista sniegtus rehabilitācijas pakalpojumus, – līdz pieciem apmeklējumiem;
 • ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu vai psihiatriskās palīdzības gadījumā ar psihiatra vai bērnu psihiatra nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju saskaņā ar noteikumu Nr. 1529 VII nodaļu sniedz bērniem, personām ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā atbilstoši noteikumiem Nr. 1529, kā arī personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas un ambulatorā ārstniecības iestādē personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, kurām medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc akūtas saslimšanas, traumas vai hroniskas slimības saasinājuma, tāpat arī personām ar progresējošiem funkcionāliem ierobežojumiem hronisku slimību gadījumā;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;
 • personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija.

24. Ārstēšanos sanatorijās un kūrortos.

25. Pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus. MK Nr. 1529 punktā - 11.25. pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus, izņemot gadījumus, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs un ja ir aizdomas par ļaundabīgu audzēju šo noteikumu 36. pielikuma 1., 3., 5. un 14. punktā minētajās lokalizācijās;

26. Mākslas terapijas speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot multiprofesionālās komandas ietvaros sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus.

27. Uztura speciālistu sniegtos ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot multiprofesionālās komandas ietvaros sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus.

28. Sporta ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot Valsts sporta medicīnas centra sniegtos sporta medicīnas pakalpojumus.

29. Ķirurģisko palīdzību, izņemot:

 • dienas stacionārā sniegtu ķirurģisko palīdzību un citu ambulatori sniegtu ķirurģisko palīdzību (tajā skaitā ektoparazītu noņemšanu);
 • šādu stacionārā ārstniecības iestādē sniegtu ķirurģisko palīdzību:

- neatliekamo medicīnisko palīdzību;

- ķirurģisko ārstēšanu bērniem;

- ķirurģisko ārstēšanu iekaisīgo zarnu slimību gadījumos;

- hormonāli aktīvo endokrīno dziedzeru ķirurģisko ārstēšanu;

- plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam;

- plānveida operācijas ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā atbilstoši noteikumu Nr.1529 168.4.4. apakšpunktam;

- ķirurģisku ārstēšanu noteikumu Nr.1529 3. pielikuma 2. punktā norādītajās veselības aprūpes pakalpojumu programmās;

- stacionārā ārstniecības iestādē veiktas plānveida operācijas noteikumu Nr.1529 3. pielikuma 3.3. apakšpunktā norādītajā veselības aprūpes pakalpojumu programmā atbilstoši šo noteikumu 179.1 punktam;

30. Veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā un ortopēdijā, izņemot:

 • neatliekamo palīdzību traumu gadījumos;
 • traumu seku, kaulu un locītavu slimību stacionāru ārstēšanu ar traumatologu–ortopēdu konsilija atzinumu;
 • ambulatori veiktu traumu seku, kaulu un locītavu slimību ārstēšanu;
 • osteomielītu, strutaino artrītu un mīksto audu iekaisumu ārstēšanu, tai skaitā mugurkaula ķirurģiju;
 • endoprotezēšanas operācijas;
 • onkoloģisko slimību kaulos un mīkstajos audos ārstēšanu;
 • nerekonstruktīvas endoskopiskas operācijas (neapmaksā operācijas ar implantu pielietošanu);
 • atkārtotas mugurkaula operācijas, ja recidīvs notiek gada laikā no operācijas veikšanas brīža vai ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;
 • mugurkaula distrofiski deģeneratīvu slimību ārstēšanu:

- ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku;

- ar progresējošu mugurkaula deformāciju, ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;

 • plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam un ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā atbilstoši noteikumu Nr.1529 168.4.4. apakšpunktam.

31. Ārējo dzimumorgānu, maksts, dzemdes kakla plastiskās operācijas, noslīdējumu korekciju, izņemot totālu dzemdes prolapsu.

32. Dzimumorgānu iedzimtu anomāliju korekciju, izņemot korekciju bērniem.

33. Konservatīvu miomektomiju, izņemot gadījumus, ja konstatēta asiņošana vai tiek traucēta blakusorgānu darbība.

34. Urīna nesaturēšanas operācijas, ja nav veikti urodinamiskie izmeklējumi, kas apstiprina stresa vai jaukta tipa inkontinenci.

35. Medicīnisko apaugļošanu, ja no valsts budžeta līdzekļiem jau ir apmaksātas divas neveiksmīgas medicīniskās apaugļošanas procedūras, kā arī medicīnisko apaugļošanu sievietēm pēc 37 gadu vecuma, izņemot gadījumu, ja līdz minētajam vecumam uzsāktā olšūnu stimulācija ar medikamentiem ir bijusi veiksmīga un medicīniskā apaugļošana tiek turpināta līdz embrija transfēram bez tā sasaldēšanas.