Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

30.03.2017.  |   Drukas versija

Kas ir Pakalpojumu saņēmēju reģistrs?

Pakalpojumu saņēmēju reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kam ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus


Kā personai saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus?

Tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ir personai, kurai ir kāds no Ārstniecības likuma 17.panta pirmajā daļā norādītajiem statusiem:

 • Latvijas pilsonis;
 • Latvijas nepilsonis;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta persona, kā arī viņa ģimenes loceklis;
 • ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturēta, apcietināta vai ar brīvības atņemšanu notiesāta persona (par īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām sniegtiem pakalpojumiem maksā Iekšlietu ministrija);
 • iepriekš minēto personu bērns, kuram valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir tiesības saņemt bez maksas.

Papildus atbilstoši Ārstniecības likuma 17.panta trešajai daļai valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību bez maksas ir tiesības saņemt Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā.

Atbilstoši starpvalstu noslēgtajiem līgumiem papildus tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ir:

 • Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika;
 • Ukrainas pilsoņiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kuri šeit saņem Ukrainas vai Latvijas un Ukrainas valsts maksāto pensiju.

Pārējiem Ukrainas pilsoņiem pienākas tikai neatliekamā palīdzība.


Kā personas tiek iekļautas Pakalpojumu saņēmēju reģistrā?

Šobrīd Pakalpojumu saņēmēju reģistra funkcionalitāte nenodrošina iespēju veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā iekļaut visas augstāk minētās personas, kurām ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Daļa informācijas tiek saņemta tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Iedzīvotāju reģistra. Šobrīd automātiski Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļautas tikai personas, kas ir Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kā arī atsevišķos gadījumos ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Pārējos gadījumos personas pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļauti tikai gadījumos, ja tās ar iesniegumu vēršas Nacionālajā veselības dienestā vai kad kāda cita valsts pārvaldes iestāde vēršas Nacionālajā veselības dienestā, norādot, ka minētā persona atbilst attiecīgajam statusam.

Personām, kurām nav Latvijas personas koda Pakalpojumu saņēmēju reģistrā iekļautas netiek, bet pakalpojumus saņem, uzrādot vai nu attiecīgo statusu apliecinošus dokumentus, vai Nacionālā veselības dienesta lēmumu.


Kādi var būt personas statusi Pakalpojumu saņēmēju reģistrā un ko attiecīgie statusi nozīmē?

Pakalpojumu saņēmēju reģistrā personai var tikt piešķirts sekojošs statuss:

 • Reģistrēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi un tā ir reģistrēta pie ģimenes ārsta;
 • Pasīvi reģistrēts – personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta. Šādā gadījumā persona var vērsties pie jebkura izvēlēta ģimenes ārsta;
 • Nezināms – personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta un nav zināma personas dzīvesvietas adrese;
 • Bloķēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet personas reģistrācija pie ģimenes ārsta uz laiku ir apturēta un netiek pieļauta personas pārreģistrācija pie cita ģimenes ārsta. Šādā gadījumā personai pienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tādā pašā apmērā kā reģistrētam pacientam.
 • Izslēgts – personai nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, vai Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav informācijas par to, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi.