Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

10.05.2017.  |   Drukas versija

Kas ir Pakalpojumu saņēmēju reģistrs?

Pakalpojumu saņēmēju reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.


Kuras personas ir tiesīgas saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus?

 Tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ir:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturētām, apcietinātām vai ar brīvības atņemšanu notiesātām personām (par īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām sniegtiem pakalpojumiem maksā Iekšlietu ministrija).

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ir tiesīgi saņemt arī iepriekš minēto personu bērni (līdz 18 gadu vecumam). Bērniem šie pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas.

Papildus valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību bez maksas ir tiesības saņemt Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa laulātajai, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā.

Atbilstoši starpvalstu noslēgtajiem līgumiem papildus tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ir:

 • Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika;
 • Ukrainas pilsoņiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kuri šeit saņem Ukrainas vai Latvijas un Ukrainas valsts maksāto pensiju (pārējiem Ukrainas pilsoņiem pienākas tikai neatliekamā palīdzība).

Kā personas tiek iekļautas Pakalpojumu saņēmēju reģistrā?

Daļa informācijas Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek saņemta tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Iedzīvotāju reģistra. Šobrīd automātiski Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļauti tikai Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kā arī atsevišķos gadījumos ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Pārējos gadījumos personas pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek iekļauti tikai gadījumos, ja tās ar iesniegumu vēršas Nacionālajā veselības dienestā vai kad kāda cita valsts pārvaldes iestāde vēršas Nacionālajā veselības dienestā, norādot, ka minētā persona atbilst attiecīgajam statusam.

Personām, kurām nav Latvijas personas koda, Pakalpojumu saņēmēju reģistrā netiek iekļautas, bet pakalpojumus saņem, uzrādot vai nu attiecīgo statusu apliecinošus dokumentus vai Nacionālā veselības dienesta lēmumu.


Kādi var būt personas statusi Pakalpojumu saņēmēju reģistrā un ko attiecīgie statusi nozīmē?

Pakalpojumu saņēmēju reģistrā personai var tikt piešķirti šādi statusi:

 • Reģistrēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi un tā ir reģistrēta pie ģimenes ārsta.
 • Pasīvi reģistrēts – personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta. Šādā gadījumā persona var vērsties pie jebkura ģimenes ārsta.
 • Nezināms – personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet tā nav reģistrēta pie ģimenes ārsta un nav zināma personas dzīvesvietas adrese.
 • Bloķēts - personai pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, bet personas reģistrācija pie ģimenes ārsta uz laiku ir apturēta un netiek pieļauta personas pārreģistrācija pie cita ģimenes ārsta. Šādā gadījumā personai pienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tādā pašā apmērā kā pacientam ar statusu “Reģistrēts”.

Personu bloķē, ja iestājies kāds no šādiem gadījumiem:

1) persona deklarējusi savu dzīvesvietu ārpus Latvijas Republikas;

2) persona nepārtraukti (vismaz trīs mēnešus pēc kārtas) ārstējas psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

3) persona atrodas ieslodzījuma vietā.

Informācija par personas deklarēto dzīvesvietu tiešsaistē tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra. Tiklīdz persona deklarē dzīvesvietu Latvijas Republikā, tā tiek automātiski atbloķēta Pakalpojumu saņēmēju reģistrā.

Informācija par personām, kuras ārstējas psihoneiroloģiskajā slimnīcā vai atrodas/ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas reizi mēnesī tiek saņemta slimnīcām un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, un Pakalpojumu saņēmēju reģistrā tiek veiktas atbilstošas darbības – personu bloķēšana vai atbloķēšana.

Ja bloķēšanas iemesls ir zudis, persona var arī pati vērsties ar iesniegumu par atbloķēšanu Nacionālajā veselības dienestā.

 

 • Izslēgts – personai nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi vai Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav informācijas par to, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi.