Zemgales nodaļas aktualitātes

18.04.2019.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

  • No 2019. gada 1. maija tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Liju Krūmiņu un viņas praksē reģistrētie pacienti atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi - Ģimenes ārsti - Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2019. gada 1. aprīļa tiks izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārstu Valēriju Bolotovu un viņa praksē reģistrētie pacienti atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārsta darbības pamatteritorijā – Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagastā, tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārstiem, kas ir līgumattiecības izbeigušā ārsta darbības pamatteritorijas pārņēmēji, t.i., Ābeļu pagasta pacienti - pie Ināras Antonovas tālr. 65238992, 26558584, Dignājas pagasta pacienti - pie Anitas Eglītes tālr. 22460920 un Dunavas pagasta pacienti - pie Ivara Eiduka tālr. 65228176. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi - Ģimenes ārsti - Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2019. gada 1. janvāra darbu Iecavas veselības centrā izbeidz ģimenes ārste Dace Liepa un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Daces Liepas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Linda Bāra, un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Iecavas novadā, tiks piereģistrēti pie Lindas Bāras, tālr. 63941481. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2018. gada 1. oktobra tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Ainu Gerhardi, un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Ainas Gerhardes prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Anastasija Baholdina un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Ozolnieku novada Cenu pagastā un Ozolnieku pagastā, tiks piereģistrēti pie Anastasijas Baholdinas, tālr. 63050473. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv .
  • No 2018. gada 1. septembra tiek izbeigtas līgumattiecības ar pediatri Zinaidu Vītolu, un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Zinaidas Vītolas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Santa Gulbe un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Bauskas novada Bauskas pilsētā, Rundāles novada Rundāles pagastā un Viesturu pagasta - Viesturos, tiks piereģistrēti pie Santas Gulbes, tālr. 63962130. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2018. gada 1. augusta darbu Iecavas veselības centrā izbeidz ģimenes ārste Tamāra Gorohova, un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Tamāras Gorohovas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Aiga Markevica un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Iecavas novadā, tiks piereģistrēti pie Aigas Markevicas, tālr. 63941481. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā 3, tālr. 63027249, 63007086, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.

No 2019. gada 1. janvāra tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Marutu Dosbergu un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Marutas Dosbergas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Ilze Lubgāne un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Tērvetes novada Bukaišu pagastā, tiks piereģistrēti pie Ilzes Lubgānes, tālr. 63729457. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām".

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv .