Vidzemes nodaļas aktualitātes

11.05.2020.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 • Ar 2020. gada 5. maiju "Freiberga Elvīra - ģimenes ārsta prakse" pacienti ir piereģistrēti pie "Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA" (Dita Pīlāte) - “Bērnudārzs”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4729 tālr. 28731585, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai pārreģistrētos, persona izmanto vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2020. gada 13. februāri pārtrauc darbu "Pilāne Māra – ģimenes ārsta prakse" – Slimnīcas iela 6, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594. Atreģistrētie pacienti ar 2020. gada 13. februāri tiek piereģistrēti pie "Ivanova Dace – ģimenes ārsta un pediatra prakse" (Dace Ivanova) – Brīvības iela 55, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572, tālr. 64563882, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai pārreģistrētos, persona izmanto vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2020. gada 22. janvāri "Līduma Anita – ģimenes ārsta prakse" reģistrējusi otru ģimenes ārsta prakses vietu – Ostas ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033. Pacienti, kas bija reģistrēti “Salacgrīvas novada ģimenes ārstes Ilonas Balodes doktorāts” ar 2020. gada 22. janvāri piereģistrēti pie ģimenes ārstes Anitas Līdumas. Ģimenes ārstes Anitas Līdumas vadībā pacientus pieņems ārste Ilona Balode – Ostas ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai pārreģistrētos, persona izmanto vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2020. gada 15. janvāri darbu sākusi „Baibas Koševares ģimenes ārsta prakse, SIA” (ģimenes ārste Baiba Koševare) – Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis – 64382995; 25102848. Prakses pamatdarbības teritorija Alūksnes ZA daļa (uz ZA no Helēnas ielas), Zeltiņu, Kalncempju, Ilzenes pagasti. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2020. gada 9. janvāri izbeigts līgums ar Ilonas Balodes ģimenes ārsta praksi Salacgrīvā, Ostas ielā 1. Plānots, ka tuvākajā laikā šajā ģimenes ārsta praksē pakalpojumu sniegšanu organizēs Liepupes doktorāta Anitas Līdumas ģimenes ārsta prakse. NVD informē, ka šobrīd iedzīvotāji var vērsties pie tuvākajiem ģimenes ārstiem: Sarmas Līsmanes ģimenes ārsta prakse – t. 64071222, Salacgrīva, Vidzemes iela 4; Nadeždas Oščenkovas ģimenes ārsta prakse – t. 64071538, Salacgrīva, Vidzemes iela 4; SIA "Ainažu doktorāts" ģimenes ārste Marita Kreituse – t. 64071316, mob.t. 29137124, Salacgrīva, Ostas iela 1.

 • Ar 2019. gada 31. decembri pārtrauc darbu "Ezeriņa Lilita – ģimenes ārsta prakse" – Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. Atreģistrētie pacienti ar 2020. gada 2. janvāri ir piereģistrēti pie "Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA" (Dita Pīlāte) Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 tālr. 22009423, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 31. decembri pārtrauc darbu "Kauce Ruta - ģimenes ārsta prakse" – Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201. Atreģistrētie pacienti ar 2020. gada 2. janvāri ir piereģistrēti pie "Vilcāne Anna – ģimenes ārsta prakse" (Vilcāne Anna) Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201, tālr. 64232317, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 16. septembri pārtrauc darbu "Freiberga Elvīra – ģimenes ārsta prakse" – Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 3. septembri darbu sākusi „Sanare PR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” (ģimenes ārste Rita Pomere) – Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884, tālrunis – 64829810. Prakses pamatdarbības teritorija Madonas novada Liezēres pagasts. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 31.maiju pārtrauc darbu "Vaska Sarma - ģimenes ārsta prakse" – Dzirnavu iela 5, Ape, Apes novads, LV-4337. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā Ape un Apes pagasts tiks piereģistrēti pie "Uzkliņģes doktorāts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību" (Zita Uzkliņģe) Aptiekas iela 1-9, Ape, Apes novads, LV-4337 tālr. 64355106, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 1. februāri pārtrauc darbu "Jaunzema Brigita – ģimenes ārsta prakse" – Bērzaines iela16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā  Cēsu DR daļa (no Bērzaines ielas līdz Rīgas ielai) un Vaives pagasts tiks piereģistrēti pie "Liepiņa Maija – ģimenes ārsta prakse" (Maija Liepiņa) Bērzaines iela16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr. 64122711, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2019. gada 1. februāri pārtrauc darbu "SANDRAS KUKAINES DOKTORĀTS, SIA" – Dārza iela 2 – 13, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta  Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 31. decembri pārtrauc darbu "Rācene Maija – ģimenes ārsta prakse” – Kalēju iela 8-8, Staicele, Alojas novads, LV-4043. Pacientus ir piekrituši pieņemt: Kundrāte Gunta – ģimenes ārsta prakse - Rīgas iela 10 , Aloja, Alojas novads, LV-4064, tālr. 64031466 un Ozoliņš Zigurds – ģimenes ārsta prakse - Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads, LV-4064, tālr. 64031523; 29482874. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 5. decembri pārtrauc darbu „Ginta Dunkura ĢĀP, SIA”– Brīvības iela 44, Valmiera, LV-4201. Pacientus ir piekrituši pieņemt: Poikāne Guna – ģimenes ārsta prakse - Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, tālr. 64238539; Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201, tālr. 25156175; Berga Rudīte – ģimenes ārsta prakse – Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201, tālr. 27853935. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 21. novembri pārtrauca darbu „Brante Ingrīda – ģimenes ārsta prakse” – Rūpniecības iela 2a, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā (Jaunpiebalgas pagasts) tiks piereģistrēti pie Vecpiebalgas doktorāts, SIA (Ilona Radziņa) Gaismas iela 1A, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālr. 64161317, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 31. oktobri darbu izbeidz „Miezere Biruta – ģimenes ārsta prakse” – Vidzemes iela 1, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 26. oktobri pārtrauc darbu „Grīnberga Maija – ģimenes ārsta prakse”- Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Valmiera (G. Apiņa iela līdz Tērbatas, Dīvaliņa ielai) tiks piereģistrēti pie “Beātes Salenieces –Ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” – Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201, tālr. 25156175 (ģimenes ārste Beātes Salenieces), kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 31. augustu darbu izbeidz „Blūma Inta - ārsta prakse pediatrijā”- Bērzaines iela 16/8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Intas Blūmas - ģimenes ārsta prakses pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta bija ārsta darbības pamatteritorijā - Cēsis (Saules, Kovārņu, Lenču, Valmieras un Gaujas ielas) tiks pārreģistrēti pie “Stramkale Anita - ģimenes ārsta prakse” - Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr. 26627501, ģimenes ārstes Anitas Stramkales, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 30. jūniju darbu izbeidza „Zvērs Kārlis - ģimenes ārsta prakse” - Jaunā iela 6-2, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852. Zvērs Kārlis - ģimenes ārsta prakse pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta bija ārsta darbības pamatteritorijā - Mārcienas pagasts tiks pārreģistrēti pie “Bogdanova Inga - ģimenes ārsta prakse” - Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862, tālr. 68622775, ģimenes ārstes Ingas Bogdanovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 31. maiju darbu izbeidza „Sokolova Daina - ģimenes ārsta prakse”- Aronas iela 2, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853. 2018. gada 1. jūnijā darbu uzsāk ģimenes ārste Sokolova Daina - Madonas slimnīca, Madonas novada pašvaldības SIA, Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. 64860586, prakses darbības pamatteritorija - Bērzaunes un Vestienas pagasts, Madonas DR daļa (uz DR no Raiņa un Lazdonas ielas). Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 30. aprīli darbu izbeidza „Rika Lilita Taimija - ģimenes ārsta prakse”- "Sniedzes", Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025. "Rika Lilita Taimija - ģimenes ārsta prakse" pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta bija ārsta darbības pamatteritorijā – Skultes pagasts ir pārreģistrēti pie “Skultes doktorāts, SIA” – "Pagastmāja", Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025, tālr. 25477700; 64065145, ģimenes ārsta Reiņa Siliņa, kurš ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmējs. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 16. aprīli darbu uzsākusi „Stubailova Aļina - ģimenes ārsta prakse”- Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, tālr.64507114. "Purviņa Lauma - ģimenes ārsta prakse" pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta bija ārsta darbības pamatteritorijā – Viļaka, Susāju, Medņevas, Vecumu un Žīguru pagasti tiks pārreģistrēti pie “Stubailova Aļina - ģimenes ārsta prakse”, ģimenes ārstes Aļinas Stubailovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 31. martu pārtraukusi darbu „Purviņa Lauma - ģimenes ārsta prakse” – Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 15. februāri uzsākusi darbu „Daina Med, SIA”, ģimenes ārste Daina Ozola – Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālr. 64322689. Ar 2018. gada 23. februāri “ Mininga Ausma – ģimenes ārsta, pneimonologa un arodveselības un arodslimību ārsta prakse” (Alūksnes DR (uz DR no Helēnas ielas), Annas un Jaunannas pagasts) pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārsta darbības pamatteritorijā ir pārreģistrēti pie "Daina Med, SIA, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri pārtrauc darbu „Ezergaile Gunta - ģimenes ārsta prakse” – Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Gulbenes A daļa (uz austrumiem no Rīgas ielas), Stradu un Daukstu pagasti tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Lindas Ūdres, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Lindas Ūdres tālrunis 26201617. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri pārtrauc darbu „Kokneviča Meta - ģimenes ārsta prakse” – Dārza iela 3-3, Viļķenes pagasts , Limbažu novads, LV-4050. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Viļķenes pagastā tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Maritas Kreituses, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Maritas Kreituses tālrunis 64071316. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri pārtrauc darbu „Mininga Ausma - ģimenes ārsta, pneimonologa un arodveselības un arodslimību ārsta prakse” – Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri pārtrauc darbu „Krustiņš Mārtiņš - ģimenes ārsta prakse” – Bastiona iela 24, Valmiera, LV - 4201. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 1. decembri uzsākusi darbu „Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” - Pulkveža Zemitāna iela 4, Strenči, Strenču novads, LV - 4730. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 13. maiju pārtraukusi darbu „Iraida Gunta - ģimenes ārsta prakse” - A.Saulieša iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Detalizētāku informāciju var uzzināt Nacionālā veselības dienesta  Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 15. februāri uzsākusi darbu „Stramkale Anita - ģimenes ārsta prakse” - Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301. 
 • Ar 2017. gada 1. janvāri pārtraukusi darbu „Bērziņa Teika - ģimenes ārsta prakse” - Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • Ar 2016. gada 31. decembri ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Jermaks Jurijs - ģimenes ārsta prakse"- Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4202. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • No 2016. gada 1. decembra uzsākusi darbu "Grunte Inga - ģimenes ārsta prakse" –Valmiera, Stacijas iela, 11, LV4201, 20154420 (ģimenes ārsts – Inga Grunte). Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301. 
 • No 2016. gada 1. decembra uzsākusi darbu ģimenes ārste Linda Ūdre, kas pieņem Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību – Upes ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV - 4401, tālr. 26201617. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301. 
 • No 2016. gada 15. decembra uzsākusi darbu "Bogdanova Inga – ģimenes ārsta prakse " – Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV 4862, tālr. 68622775 (ģimenes ārste – Inga Bogdanova). Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • Ar 2016. gada 9. decembri ir pārtraukusi darbu „Grīnberga Alla - ģimenes ārsta prakse” - "Ambulance", Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4724. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • Ar 2016. gada 1. decembri pārtrauc darbu „Verovkina Iveta - ģimenes ārsta un pediatra prakse”- Ausekļa iela 25-29, Valmiera, LV - 4201. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • No 2016. gada 17. novembra uzsāk darbu "A.Ādamsona ģimenes ārsta prakse" - Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, tālr. 28785868. Ģimenes ārsta Alvja Ādamsona darbības pamatteritorija - Alūksnes ZA daļa (uz ZA no Helēnas ielas) un Malienas, Mālupes, Annas un Jaunannas pagasti. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • No 2016. gada 1. novembra uzsāk darbu "Jermaks Jurijs - ģimenes ārsta prakse" - Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4202, tālr. 27445137. Ģimenes ārsta Jurija Jermaka darbības pamatteritorija - Valmiera (Jāņparks – Rīgas iela līdz Matīšu šoseja). Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

Vidzemes nodaļā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Blūma Inta – ārsta prakse pediatrijā – Bērzaines iela16/8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr.64122711;
 • Gārša Inese – ārsta prakse pediatrijā – Jumaras iela 195, Valmierā, LV-4201, mob.tel 26490025, Nākotnes ielā10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, LV-4136, tālr.64122100.


Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā - Pils ielā 6, Smiltenē, tālr.64772301, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Ar 2017.gada 15.februāri uzsākusi darbu „Stramkale Anita - ģimenes ārsta prakse”- Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101.

Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.  Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301.

Ar 2017.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Bērziņa Teika - ģimenes ārsta prakse”- Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101.

Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts.

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta  Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.