Rīgas nodaļas aktualitātes

13.04.2017.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija


Rīgas nodaļa informē -

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.1529) grozījumu 39. punkts šādā redakcijā - "39. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests piecu darbdienu laikā svītro personu no ģimenes ārsta pacientu saraksta. Personu, kuras dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā, dienests pārreģistrē pie ģimenes ārsta, kurš pārņem attiecīgā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju, arī tās daļu. Informāciju par pacientu svītrošanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju dienests publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos vai dienesta tīmekļvietnē, ja attiecīgajā teritorijā to nav iespējams publicēt vietējos plašsaziņas līdzekļos. Informācijā norāda pacienta tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1529 30. punktu "Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam noslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas."

 

 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Yaroslava Ivasyutina reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lauras Veides (Lauras Veides ģimenes ārsta prakse, SIA, Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, tālr. 26767344).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārstes Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).  
 • No 2017. gada 8. aprīļa ģimenes ārstes Irēnas Ružas (SIA „Možums-1”) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ilvas Gailumas (SIA „Možums-1”, Bruņinieku ielā 8, Rīgā, tālr. 67273435). 
 • No 2017. gada 19. februāra ģimenes ārstes Irinas Cvetkovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017.gada 1. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Mihaila Puškina (SIA “Dziedniecība”, Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313).
 • No 2017. gada 1. februāra ģimenes ārstes Anitas Stramkales reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Līvas Grāvītes (SIA "Rīgas veselības centrs", Kokles iela 12, Rīga, tālr. 29639335).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārstes Ludmilas Revjakinas (A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs") reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jurija Jermaka (A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs", Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015, tālr. 67340442).
 • No 2017. gada 1. janvāra pediatra Tamilas Timošenko reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Veronikas Astafjevas (Astafjeva Veronika – ģimenes ārsta prakse, Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063, tālr.27078825, 27039392 (reģ.).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Aleksandra Davidoviča Ščerbacka (SIA “Dziedniecība”) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (SIA “Dziednieciba”, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Kristīnes Raudupes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Gundegas Veides (Veides ārstu prakse, IK, Garkalnes novads, Upesciems, Skolas iela 10-1, LV-2137, tālr. 67990914.
 • No 2016. gada 23. novembra ģimenes ārstes Gaļinas Starodinovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Guntas Aprupes (SIA “Dziedniecība, Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313). 
 • No 2016. gada 28. oktobra ģimenes ārsta Aijas Turauskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Artūra Veides (Veide Artūrs - ģimenes ārsta, arodslimību un arodveselības prakse, Pils iela 3A, Sigulda, LV-2150, tālrunis 25870455).
 • No 2016. gada 1. novembra ģimenes ārsta Violetas Ždanovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Albero Sadu (Sadu Alberto - ģimenes ārsta prakse, Bruņinieku iela 5, Korp.1, Rīga, LV-1001, tālrunis 67295939, 25562663).
 • No 2016. gada 1. septembra ģimenes ārsta Tatjanas Baranovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Nataļjas Fotiadu (Fotiadu Nataļja – ģimenes ārsta prakse, Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063, tālrunis 67803894).
 • No 2016. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Māras Siliņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Gertneres (S.Gertneres ārsta prakse, SIA, Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012, tālrunis 67847103 (reģ.), 25454544 (kab.)).
 • No 2016. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Intas Krēsliņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterinas Gerķes (Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse, SIA, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālrunis 20421009).
 • No 2016. gada 5. maija ģimenes ārstes Tatjanas Ribakovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ingas Ņeborakovas (Ņeborakova Inga - ģimenes ārsta prakse, Nometņu iela 60A, Rīga, LV-1002, tālrunis 67611625).
 •  No 2016. gada 5. aprīļa ģimenes ārstes Jēgeres Anitas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta ģimenes ārsta Tatjanas Petkus (Ķekavas ambulance, Pašvaldības aģentūra, Rīgas iela 2-8, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, tālrunis 67916408).

Svarīgi! Administratīvā apgabaltiesa ir atcēlusi Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu ar kuru Nacionālajam veselības dienestam bija uzlikts par pienākumu no 2015. gada 17. augusta noslēgt līgumu ar ģimenes ārsti Ritu Drašku (SIA "Možums - 1") par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ņemot vērā minēto, no 2015. gada 30 . septembra ģimenes ārstes Ritas Draškas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17 decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30.punktu atreģistrētajiem pacientiem ir tiesības piereģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu vai piereģistrēties pie ģimenes ārstes Jūlijas Jakuņinas (SIA "Možums-1", Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010, tālrunis 67273435).

 • Rīgas nodaļa informē, ka, izpildot Administratīvās rajona tiesas lēmumu par pagaidu noregulējumu, no 2015. gada 17. augusta sertificēta ģimenes ārste Rita Draška atsākusi sniegt valsts apmaksātus primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārstes Ritas Draškas prakses vieta ir SIA "Možums-1" Bruņinieku ielā 8, Rīgā, t.67273435. Nacionālais veselības dienests informē, ka tie pacienti, kas 13.02.2015. tika atreģistrēti no ģimenes ārstes Ritas Draškas un kuri nav izmantojuši savas tiesības brīvi reģistrēties pie jebkura cita ģimenes ārsta, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30. punktu, no 17.08.2015. ir reģistrēti ģimenes ārstes Ritas Draškas pacientu sarakstā.
 • Izpildot Administratīvās rajona tiesas lēmumu par pagaidu noregulējumu, no 2015. gada 1. augusta sertificēta ģimenes ārste Ludmila Zeiļuka atsākusi sniegt valsts apmaksātus primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārstes Ludmilas Zeiļukas prakses vieta ir Gaujas ielā 13/15, Ādažos, Ādažu novadā, tālr. 26290229. Nacionālais veselības dienests informē, ka tie pacienti, kas 13.02.2015. tika atreģistrēti no ģimenes ārstes Ludmilas Zeiļukas un kuri nav izmantojuši savas tiesības brīvi reģistrēties pie jebkura cita ģimenes ārsta, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30. punktu, no 01.08.2015. ir reģistrēti ģimenes ārstes Ludmilas Zeiļukas pacientu sarakstā.

Svarīgi!  Administratīvā apgabaltiesa ir atcēlusi Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu ar kuru Nacionālajam veselības dienestam bija uzlikts par pienākumu noslēgt līgumu no 2015. gada 1. augusta ar ģimenes ārsti Ludmilu Zeiļuku (SIA "Ludmilas Zeiļukas ārsta prakse") par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ņemot vērā minēto no 2015. gada 1 .septembra ģimenes ārstes Ludmilas Zeiļukas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30.punktu atreģistrētajiem pacientiem ir tiesības piereģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

 • Izpildot Administratīvās rajona tiesas lēmumu par pagaidu noregulējumu, no 2015. gada 20. jūlija sertificēta  ģimenes  ārste Laila Alupa  atsākusi sniegt valsts apmaksātus primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārstes Lailas Alupas prakses vieta ir AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs Vecmīlgrāvja primārās veselības aprūpes centrā  Melīdas ielā 10, Rīgā, t. 67340442. Nacionālais veselības dienests informē, ka tie pacienti, kas 13.02.2015. tika atreģistrēti no ģimenes ārstes Lailas Alupas un kuri nav izmantojuši savas tiesības brīvi reģistrēties pie jebkura cita ģimenes ārsta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30.punktu no 20.07.2015. ir reģistrēti ģimenes ārstes Lailas Alupas pacientu sarakstā.

Svarīgi! Administratīvā apgabaltiesa ir atcēlusi Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu ar kuru Nacionālajam veselības dienestam bija uzlikts par pienākumu no 2015. gada 20. jūlija noslēgt līgumu ar ģimenes ārsti Lailu Alupu (AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs") par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ņemot vērā minēto, no 2015. gada 11. septembra ģimenes ārstes Lailas Alupas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17 decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 30.punktu atreģistrētajiem pacientiem ir tiesības piereģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu vai piereģistrēties pie ģimenes ārstes Lindas Šauriņas (AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs", Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015, tālrunis 67340442).

 

Rīgas nodaļas teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Ieva Reinholde ārsta prakse pediatrijā, Rīga, Artilērijas iela 6-4, tālr.67270023;
 • Irina Rudometova, pediatre, SIA "Rīgas veselības centrs", Rīga, Valdeķu iela 57, tālr.67677515, 67677671;
 • Gunta Užāne, pediatre, AS "Veselības centru apvienība", Rīga, Juglas iela 2, tālr.67521270, 67528961.

 

Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
 Iestādes nosaukums Adrese
Tālrunis
 Datums
Artūrs Veide Veide Artūrs – ģimenes ārsta, arodslimību un arodveselības ārsta prakse Pils iela 3A, Sigulda, LV-2150 25870455 01.11.2016.
Alberto Sadu Sadu Alberto – ģimenes ārsta prakse Bruņinieku iela 5, Korp.1, Rīga, LV-1010 67295939, 25562663 01.11.2016.

Veronika Astafjeva


Astafjeva Veronika – ģimenes ārsta prakse


Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063


27078825, 27039392 (reģ.) 01.01.2017.
Jurijs Jermaks Jermaks Jurijs – ģimenes ārsta prakse Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015 67340442, 27445137 01.01.2017.
Jeļena Daniļenko SIA "Dziedniecība" Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055 66102002 01.01.2017.
Gunta Aprupe SIA "Dziedniecība" Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057 67131313 01.01.2017.
Līva Grāvīte SIA “Rīgas veselības centrs” Kokles iela 12, LV-1002, Rīga 29639335 01.02.2017.
Mihails Puškins SIA “Dziedniecība” Rušonu ielā 15, Rīgā, LV-1057 67131313 01.04.2017
Laura Veide Lauras Veides ģimenes ārsta prakse, SIA Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029 67426130 01.04.2017
Ilva Gailuma SIA „Možums-1” Bruņinieku ielā 8, Rīgā, LV-1010 67273435 10.04.2017
Iveta Janmere Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005 29334224 12.04.2017

 

Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
Datums
Marina Žiļiča Žiļiča Marina - ģimenes ārsta prakse A.Saharova 16, Rīga, LV-1021 67180504, 67799977 01.09.2016.
Valērija Haričeva Haričeva Valērija – ģimenes ārsta prakse Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga, LV-1083 24402955 06.10.2016.
Baiba Mitule SIA “Možums” Rīga, Bruņinieku 8, LV-1010 67273435 01.12.2016.
Barba Tuzika SIA “Možums” Rīga, Bruņinieku 8, LV-1010 67273435 01.12.2016.
Māra Pīleņģe Pīleņģe Māra – ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse Lācplēša iela 38, Rīga, V-1011 67280708 10.03.2017

 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr.67201294, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv