Rīgas nodaļas aktualitātes

07.09.2017.  |   Drukas versija

 

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija


Rīgas nodaļa informē -

 

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.1529) grozījumu 39. punkts šādā redakcijā - "39. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests piecu darbdienu laikā svītro personu no ģimenes ārsta pacientu saraksta. Personu, kuras dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā, dienests pārreģistrē pie ģimenes ārsta, kurš pārņem attiecīgā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju, arī tās daļu. Informāciju par pacientu svītrošanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju dienests publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos vai dienesta tīmekļvietnē, ja attiecīgajā teritorijā to nav iespējams publicēt vietējos plašsaziņas līdzekļos. Informācijā norāda pacienta tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1529 30. punktu "Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam noslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas."

 

 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas (SIA “ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE”, Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397). 
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (AS "Veselības centru apvienība", Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Atreģistrētie pacienti var vērsties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Linezera iela 6 Korp.2, Rīga, LV-1006, tālr.67040378; 22325225). 
 • No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas (SIA “Dubultu poliklīnika”, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077). 
 • No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (SIA “Dziedniecība”, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr.66102002). 
 • No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (PSIA “Kauguru veselības centrs”, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Yaroslava Ivasyutina reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lauras Veides (Lauras Veides ģimenes ārsta prakse, SIA, Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, tālr. 26767344).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārstes Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).  
 • No 2017. gada 8. aprīļa ģimenes ārstes Irēnas Ružas (SIA „Možums-1”) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ilvas Gailumas (SIA „Možums-1”, Bruņinieku ielā 8, Rīgā, tālr. 67273435). 
 • No 2017. gada 19. februāra ģimenes ārstes Irinas Cvetkovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017.gada 1. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Mihaila Puškina (SIA “Dziedniecība”, Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313).
 • No 2017. gada 1. februāra ģimenes ārstes Anitas Stramkales reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Līvas Grāvītes (SIA "Rīgas veselības centrs", Kokles iela 12, Rīga, tālr. 26335452).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārstes Ludmilas Revjakinas (A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs") reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jurija Jermaka (A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs", Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015, tālr. 67340442).
 • No 2017. gada 1. janvāra pediatra Tamilas Timošenko reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Veronikas Astafjevas (Astafjeva Veronika – ģimenes ārsta prakse, Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063, tālr.27078825, 27039392 (reģ.).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Aleksandra Davidoviča Ščerbacka (SIA “Dziedniecība”) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (SIA “Dziednieciba”, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).
 • No 2017. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Kristīnes Raudupes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Gundegas Veides (Veides ārstu prakse, IK, Garkalnes novads, Upesciems, Skolas iela 10-1, LV-2137, tālr. 67990914.
 • No 2016. gada 23. novembra ģimenes ārstes Gaļinas Starodinovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Guntas Aprupes (SIA “Dziedniecība, Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313). 
 • No 2016. gada 28. oktobra ģimenes ārsta Aijas Turauskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Artūra Veides (Veide Artūrs - ģimenes ārsta, arodslimību un arodveselības prakse, Pils iela 3A, Sigulda, LV-2150, tālrunis 25870455).
 • No 2016. gada 1. novembra ģimenes ārsta Violetas Ždanovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Albero Sadu (Sadu Alberto - ģimenes ārsta prakse, Bruņinieku iela 5, Korp.1, Rīga, LV-1001, tālrunis 67295939, 25562663).
 • No 2016. gada 1. septembra ģimenes ārsta Tatjanas Baranovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Nataļjas Fotiadu (Fotiadu Nataļja – ģimenes ārsta prakse, Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063, tālrunis 67803894).
 • No 2016. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Māras Siliņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Gertneres (S.Gertneres ārsta prakse, SIA, Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012, tālrunis 67847103 (reģ.), 25454544 (kab.)).
 • No 2016. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Intas Krēsliņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un 2016. gada 9. septembrī pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterinas Gerķes (Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse, SIA, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālrunis 20421009).

 

Rīgas nodaļas teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Ieva Reinholde ārsta prakse pediatrijā, Rīga, Artilērijas iela 6-4, tālr.67270023;
 • Irina Rudometova, pediatre, SIA "Rīgas veselības centrs", Rīga, Valdeķu iela 57, tālr.67677515, 67677671;
 • Gunta Užāne, pediatre, AS "Veselības centru apvienība", Rīga, Juglas iela 2, tālr.67521270, 67528961.

 

Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
 Iestādes nosaukums Adrese
Tālrunis
 Datums

Veronika Astafjeva


Astafjeva Veronika – ģimenes ārsta prakse


Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063


27078825, 27039392 (reģ.) 01.01.2017.
Jurijs Jermaks Jermaks Jurijs – ģimenes ārsta prakse Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015 67340442, 27445137 01.01.2017.
Jeļena Daniļenko SIA "Dziedniecība" Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055 66102002 01.01.2017.
Gunta Aprupe SIA "Dziedniecība" Rušonu ielā 15, Rīga, LV-1057 67131313 01.01.2017.
Līva Grāvīte SIA "Rīgas veselības centrs" Kokles iela 12, LV-1002, Rīga 26335452
01.02.2017.
Mihails Puškins SIA "Dziedniecība" Rušonu ielā 15, Rīgā, LV-1057 67131313 01.04.2017.
Laura Veide Lauras Veides ģimenes ārsta prakse, SIA Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029 67426130 01.04.2017.
Ilva Gailuma SIA "Možums-1" Bruņinieku ielā 8, Rīgā, LV-1010 67273435 10.04.2017.
Iveta Janmere Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005 29334224 12.04.2017.
Ināra Lielkalne PSIA "Kauguru veselības centrs" Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016 67736350 02.05.2017.
Jekaterīna Stepičeva SIA "Dubultu poliklīnika" Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015 67760077 15.05.2017.
Santa Stepiņa Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse Linezera iela 6 Korp.2, Rīga, LV-1006

67040378;

22325225

01.06.2017.
Ilze Liepa Vītiņa SIA "Ģimenes ārsta prakse" Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 67997397 01.07.2017.
Laila Alupa AS "Veselības centru apvienība" Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005 67509640, 67509641 01.08.2017.

 

Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
Datums
Marina Žiļiča Žiļiča Marina - ģimenes ārsta prakse A.Saharova 16, Rīga, LV-1021 67180504, 67799977 01.09.2016.
Valērija Haričeva Haričeva Valērija – ģimenes ārsta prakse Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga, LV-1083 24402955 06.10.2016.
Baiba Mitule SIA "Možums" Rīga, Bruņinieku 8, LV-1010 67273435 01.12.2016.
Barba Tuzika SIA "Možums" Rīga, Bruņinieku 8, LV-1010 67273435 01.12.2016.
Māra Pīleņģe Pīleņģe Māra – ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse Lācplēša iela 38, Rīga, V-1011 67280708 10.03.2017.
Māra Pīleņģe Pīleņģe Māra – ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse Lācplēša iela 38, Rīga, V-1011 67280708 10.03.2017.
Ārija Ancāne Ā.Ancānes ģimenes ārsta prakse, SIA Rīgas iela 46A, Baldone, LV-2125 67932385 15.05.2017.
Ligita Zeltiņa SIA "Thymus" Rīgas iela, 4A, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 67918303, 61301366 04.09.2017.

 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr. 67201294, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.