Rīgas nodaļas aktualitātes

23.05.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,

atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

Rīgas nodaļa informē -

 

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.1529) grozījumu 39.punkts šādā redakcijā:

"39. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests piecu darbdienu laikā svītro personu no ģimenes ārsta pacientu saraksta. Personu, kuras dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā, dienests pārreģistrē pie ģimenes ārsta, kurš pārņem attiecīgā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju, arī tās daļu. Informāciju par pacientu svītrošanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju dienests publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos vai dienesta tīmekļvietnē, ja attiecīgajā teritorijā to nav iespējams publicēt vietējos plašsaziņas līdzekļos. Informācijā norāda pacienta tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1529 30.punktu “Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam noslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas.”

 

 • No 2018. gada 16. maija ģimenes ārstes Upmanes Vitas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Pacienti var vērsties vai pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2018. gada 1. maija ģimenes ārsta Darjas Čiško reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Viktorijas Cvetkovas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058, tālr. 67676731, 66155253).
 • No 2018. gada 5. maija Bernedites Prikules reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 7. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Leimanes (Siguldas efekts, SIA ģimenes ārstu doktorāts, Pils iela 13A, Sigulda, LV-2150, tālr. 67971420).
 • No 2018. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Ilmas Jankovskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Nadīnes Muciņas (Dziedniecība, SIA, Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313).
 • No 2018. gada 1. februāra ārsta pediatra Ainas Daņiļēvičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. februāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Aijas Kalniņas (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Allas Soboļevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Valsts SIA, Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026 tālr. 67829938, 67829939).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Brigitas Kalniņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jūlijas Prokofjevas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ilzes Meldriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Žannas Rakas (Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 20028801).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ivana Fariņeca reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pacienti var pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas (ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA, Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397).
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (Veselības centru apvienība, AS, Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).
 • No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006, tālr. 68624262).
 • No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas (Dubultu poliklīnika, SIA, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077).
 • No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (Dziedniecība, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).
 • No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).

Rīgas nodaļas teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:


 • Ieva Reinholde ārsta prakse pediatrijā, Rīga, Artilērijas iela 6-4, tālr. 67270023;
 • Irina Rudometova, pediatre, Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 67677515, 67677671;
 • Gunta Užāne, pediatre, Veselības centru apvienība, AS, Rīga, Juglas iela 2, tālr. 67521270, 67528961.

 

Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums Adrese Tālrunis Datums 

Ilze Leimane

Siguldas efekts, ģimenes ārstu doktorāts
Pils iela 13A, Sigulda, LV-2150
67971420
05.05.2018.
Viktorija Cvetkova
Dziedniecība
Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058
67676731, 66155253
02.05.2018.
Olga Čivžele
Med Plus Ārstu prakse
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
25377390
01.05.2018.
Nadīne Muciņa
Dziedniecība
Rušonu 15, Rīga, LV-1057
67131313
01.04.2018.
Aija Kalniņa
Kauguru veselības centrs
Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016

67736350

01.02.2018.
Anastasija Toprina
Iekšlietu ministrijas poliklīnika
Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026
67829938, 67829939
01.01.2018.
Žanna Raka
Rīgas veselības centrs
Spulgas iela 24, Rīga, LV - 1058
20028801
01.01.2018.
Jūlija Prokofjeva
Dziedniecība
Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058
67676731
01.01.2018.
Ludmila Zeiļuka
Ludmilas Zeiļukas ārsta prakse
Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
29218866
01.12.2017.
Laila Alupa
Veselības centru apvienība
Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005
67509640, 67509641
01.08.2017.
Ilze Liepa Vītiņa
Ģimenes ārsta prakse Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
67997397
01.07.2017.
Santa Stepiņa
Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse
Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006
68624262
01.06.2017.
Jekaterīna Stepičeva
Dubultu poliklīnika
Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015
67760077
15.05.2017.
Ināra Lielkalne Kauguru veselības centrs Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016 67736350 02.05.2017.
Iveta Janmere Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005 29334224 12.04.2017.

 

 

Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
Datums
Inese Bārbale
Harmonija Plus
Brīvības iela 68-9, Rīga, LV-1011
67299515
21.05.2018.
Terēza Treikališa
Treikališa Terēza – ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
67677516
22.11.2017.
Bernadeta Matuseviča
Matuseviča Bernadeta - ārsta prakse pediatrijā
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
67677516
22.11.2017.
Elga Kunstberga
Kunstberga Elga – ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
67677671
22.11.2017.
Marina Spasova
Spasova Marina – ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
67677516
22.11.2017.
Anna Skribnovska
Skribnovska Anna - ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
66103380
01.01.2018.
Laimdota Berķe-Berga
Berķe-Berga Laimdota - ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
66103379, 29724721
01.01.2018.
Santa Stepiņa
Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse
Lielvārdes iela 13-1, Rīga, LV-1006
68624262
01.12.2017.
Ilze Breča
Breča Ilze – ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
66102216
30.11.2017.
Gunta Jāvalde
Jāvalde Gunta – ģimenes ārsta prakse
Juglas iela 2, Rīga, LV-1024
66102129
23.11.2017.
Valentīna Vīgante
Vīgante Valentīna – ģimenes ārsta prakse
Juglas iela 2, Rīga, LV-1024
66102128 23.11.2017.
Kristīne Birzniece-Bērziņa
Birzniece-Bērziņa Kristīne - ģimenes ārsta prakse
Rīgas iela, 4A, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
67918303
08.11.2017.


Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr. 67201294, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Sekretariāts: 67043700

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv