Latgales nodaļas aktualitātes

28.09.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija


 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2018. gada 1. oktobra tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Zinaidas Kozļarovičas ģimenes ārsta praksi. Zinaidas Kozļarovičas ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir Anatolija Požarska ģimenes ārsta, seksologa, seksopatologa un psihoterapeita prakse (Cietokšņa 46, Daugavpils). Pie ģimenes ārsta Zinaidas Kozļarovičas reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta ģimenes ārsta Zinaidas Kozļarovičas aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti ģimenes ārsta Anatolija Požarska pacientu sarakstā. Pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Anatolija Požarska, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2018. gada 1. janvāra tika pārtrauktas līgumattiecības ar Vijas Anitas Ratnieces ģimenes ārsta praksi. Vijas Anitas Ratnieces ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir Elīnas Pavro ģimenes ārsta prakse (18.novembra 41, Rēzekne). Pie Vijas Anitas Ratnieces reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta Vijas Anitas Ratnieces aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti pie Elīnas Pavro . Vijas Anitas Ratnieces bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie Elīnas Pavro, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2017. gada 28. jūnija SIA “Veselības centrs Ilūkste” ģimenes ārsta Annas Borunes pacienti tiks atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta  Irinas Guļtjajevas. Pie Irinas Guļtjajevas tiks pārreģistrēti tikai tie pacienti, kuriem dzīves vieta ir deklarēta Annas Borunes aprūpes teritorijā. Annas Borunes bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie Irinas Giļtjajevas, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, t.sk. pie Irinas Guļtjajevas (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2017. gada 1. jūlija tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Razijas Ramkovičas ģimenes ārsta praksi (Viestura 5, Daugavpils). Razijas Ramkovičas ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir SIA “Latgales medicīnas centrs”, ģimenes ārsts Anna Borune (Rīgas 20, Daugavpils).  Pie Razijas Ramkovičas reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta Razijas Ramkovičas aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti pie Annas Borunes .   Razijas Ramkovičas bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie Annas Borunes, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, t.sk. pie Annas Borunes (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2017. gada 1. jūlija tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Galinas Akimovas ārsta praksi pediatrijā (18. novembra 19, Daugavpils). Pie Galinas Akimovas reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie pediatra Nataļjas Grincevičienes (18.novembra 19, Daugavpils) vai pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2017. gada 1. jūnija tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Valentīnas Litvinovas ģimenes ārsta praksi (Raiņa bulvāris 7, Preiļi, Preiļu novads) un ar Lidijas Kuzminas ģimenes ārsta praksi (Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Valentīnas Litvinovas un Lidijas Kuzminas pacienti tiek aicināti reģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2016. gada 9. jūlija tika pārtrauktas līgumattiecības ar Austrumas Solveigas ģimenes ārsta praksi (pamatprakses vietas adrese - Raiņa 35, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447 ; 2. prakses vietas adrese - "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439). Pie Solveigas Austrumas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2016.gada 21.marta līgumu par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi SIA “Veselības centrs Ilūkste”, darbu uzsākusi ģimenes ārste Anna Borune Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, tālr. 65462455, 65467002. Ģimenes ārstes Annas Borunes darbības pamatteritorija – Ilūkstes novada Ilūkste (Brīvības iela). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2016.gada 1.februāra tika pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Neļu Seņkovu un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Neļas Seņkovas bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, tiek aicināti piereģistrēties pie ģimenes ārstes Elgas Sudnikas (Rīgas iela 57A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650; tālr.64662374) vai pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Pacientus, kuri 6 mēnešu laikā nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālā veselības dienests ir tiesīgs piereģistrēt pie ģimenes ārstes Elgas Sudnikas, kura ir Neļas Seņkovas prakses pārņēmēja. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2016.gada 1.janvāra tika pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Aelitu Fradinu un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Aelitas Fradinas bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, tiek aicināti piereģistrēties pie ģimenes ārstes Irinas Šuhtujevas (Arhitektu ielā 12, Daugavpilī, LV-5410; tālr.65428745) vai pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām"). Pacientus, kuri 6 mēnešu laikā nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālā veselības dienests ir tiesīgs piereģistrēt pie ģimenes ārstes Irinas Šuhtujevas, kura ir Aelitas Fradinas prakses pārņēmēja. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Pacienti, kuri bija reģistrēti Ludzā pie ģimenes ārstiem Viktora Rogaļa un Intas Valdmanes un joprojām nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, tiek aicināti reģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu:

        - Igors Lapšovs - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707005;

       - Svetlana Rjutkinena - Blaumaņa 9-16, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707800;

       - Ineta Krokša - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707004;

       - Ludmila Ņemņaseva - Raiņa iela 34-29, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707898;

       - Menis Dāvids - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707003;

       - Jānis Melkers - Blaumaņa iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.26536601;

       - Roberts Vasiļjevs - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707102.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv

 • Pacienti, kuri bija reģistrēti Viļānos pie ģimenes ārstes Valentīnas Gevaļas un joprojām nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, tiek aicināti reģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu:

      - Dmitrijs Orlovs - Rīgas 57, Viļāni, Viļānu nov., 64662253;

      - Lidija Bukele - Celtnieku 5 - 31, Viļāni, Viļānu nov., 64662661;

      - Neļa Seņkova - Rīgas 57, Viļāni, Viļānu nov., 64662374;

      - Irīda Sparāne - Brīvības 3-2, Viļāni, Viļānu nov., 64662426.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv

 • 2015.gada 13.februārī darbu uzsākusi Jefremkina Alekseja ģimenes ārsta prakse Viestura ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, tālr.: 22115559. Jefremkina Alekseja ģimenes ārsta prakses darbības pamatteritorija – Daugavpils pilsēta (Alejas nepāra 5-11,12; Stacijas 3,5; 18.novembra 35,43,45; Raiņa 26,26A; Viestura 4). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem, kuri bija reģistrēti pie ģimenes ārstēm Ludmilas Oļševskas un Ērikas Sprudzānes un nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, ir iespēja reģistrēties pie ģimenes ārsta Alekseja Jefremkina vai pie cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Ja personas dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas, tad ģimenes ārsts var nepiekrist personas reģistrācijai savu pacientu sarakstā. Ģimenes ārstu saraksts ir pieejams sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476961; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2014.gada 18.decembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Ivanova Jeļena  -ģimenes ārsta prakse" (Rīgas 116, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Skolas 3, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Krāslavas ārstu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2015.gada 1.janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Stare Regīna-ģimenes ārsta prakse" (Rīgas 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Līvānu ārstu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2015.gada 1.janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Oļševska Ludmila-ģimenes ārsta prakse" (Viestura 5, Daugavpils, LV-5401) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Daugavpils pilsētas ārstu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2015.gada 1.janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Sprudzāne Ērika-ģimenes ārsta prakse" (Viestura 2, Daugavpils, LV-5401) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Daugavpils pilsētas ārstu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2014.gada 1.novembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Ludzīte Irēna-ģimenes ārsta prakse" (Rīgas 116, Krāslava, Krāslavas nov.,LV-5601) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Pacientus, kuri līdz 2015.gada 30.aprīlim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta, kurš būs ārstes Irēnas Ludzītes prakses pārņēmējs. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2014.gada 1.jūlija ir pārtrauktas līgumattiecības ar SIA "Viļānu doktorāts V" (Brīvības 3-3, Viļāni, Viļānu novads, LV4650)) un pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Pacientus, kuri līdz 2014.gada 30.novembrim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta, kurš būs ārstes Valentīnas Gevaļas prakses pārņēmējs. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964, e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2014.gada 24.aprīļa līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc ģimenes ārste Inta Valdmane un pie viņas reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Atreģistrētajiem pacientiem jāizvēlas cits ģimenes ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Pacientus, kuri līdz 2014.gada 23.oktobrim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta, kurš būs Intas Valdmanes prakses pārņēmējs. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, aicinām Intas Valdmanes pacientus pārreģistrēties tuvākajiem ģimenes ārstiem:

- Igors Lapšovs -18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707005;

- Svetlana Rjutkinena – Blaumaņa 9-16, Ludza, Ludzas nov., tālr.65708000;

- Ineta Krokša - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707004;

- Ludmila Ņemņaseva - Raiņa iela 34-29, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707898;

- Menis Dāvids – 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.65707003;

- Jānis Melkers - Blaumaņa iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.26536601;

- Roberts Vasiļjevs - 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., tālr.6570102.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv

 

 • No 2014.gada 24.aprīļa līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc ģimenes ārste Gaļina Cvetkova un pie viņas reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Atreģistrētajiem pacientiem jāizvēlas cits ģimenes ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Pacientus, kuri līdz 2014.gada 23.oktobrim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta, kurš būs Gaļinas Cvetkovas prakses pārņēmējs. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, aicinām Gaļinas Cvetkovas pacientus pārreģistrēties pie tuvākajiem ģimenes ārstiem:

- Inga Sviklāne –Partizāņu 5, Zilupe, Zilupes nov., tālr.65722725;

- Anna Cvetkova – Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., tālr.65729511.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv

 

 • No 2014.gada 1.marta ir pārtrauktas līgumattiecības ar Olgas Gaginas ģimenes ārsta praksi (18.Novembra 41, Rēzekne, LV-4601). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, O.Gaginas pacienti tiek aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta Viktora Rogaļa (18.Novembra 41, Rēzekne, LV-4601) vai pie brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Pacientus, kuri līdz 2014.gada 1.septembrim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta V.Rogaļa, kurš ir ārstes Olgas Gaginas prakses darbības pamatteritorijas pārņēmējs.
 • No 2014.gada 1.janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Valentīnas Vozņukas ģimenes ārsta praksi (18.Novembra 41, Rēzekne, LV-4601). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, V.Vozņukas pacienti tiek aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta Viktora Rogaļa vai pie brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Pacientus, kuri līdz 2014.gada 1.jūlijam nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie V.Rogaļa, kurš ir ārstes Valentīnas Vozņukas prakses darbības pamatteritorijas pārņēmējs.
 • No 2014.gada 1.janvāra pārtrauc darbu Viktora Rogaļa ģimenes ārsta prakse Ludzā. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.

 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā - Daugavpilī, Saules ielā 5, tālr.65422236, e-pasts: latgale@vmnvd.gov.lv