BREXIT

16.01.2019.  |   Drukas versija

Par BREXIT dēvē Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās procesu no Eiropas Savienības (ES).

ES vēsturē tas ir unikāls notikums, ar neparedzamu iznākumu un sekām gan ES līmenī, gan globāli. Būtiski apzināties, ka, neatkarīgi no sarunu iznākuma, izmaiņas ES atlikušo 27 dalībvalstu un AK attiecībās būs, tādēļ ir svarīgi pārmaiņām laicīgi sagatavoties. Lasīt plašāk par AK izstāšanos no ES Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv.

Kā Latvijas pilsoņiem AK iespējams gatavoties BREXIT?

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kurš jāatrisina BREXIT procesa ietvaros, ir turpināt arī pēc AK izstāšanās aizsargāt to ES, tostarp Latvijas, pilsoņu tiesības, kuri likumīgi uzturas AK, pamatojoties uz ES tiesību aktiem par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos, piemēram, strādā vai dzīvo kopā ar laulāto. Minētais identiski attiecas arī uz tiem AK pilsoņiem, kuri uzturas kādā no ES 27 dalībvalstīm.  

Atkarībā no sarunu rezultāta ES pilsoņiem AK būs iespējams veikt šādas darbības:

A. Ja līdz BREXIT brīdim (2019. gada 30. marts) spēkā stājas Izstāšanās līgums. Lasīt vairāk.

B. Ja līdz BREXIT brīdim Izstāšanās līgums nestājas spēkā, sākot ar 2019. gada 30. martu, AK ir tiesīga vienpusēji un neatkarīgi veidot imigrācijas politiku. Šādā gadījumā AK dzīvojošo ES pilsoņu tiesību regulējumu ir grūti paredzēt.

Vairāk informācijas par pilsoņu tiesībām pieejama: Eiropas Komisijas faktu lapā, AK valdības mājaslapā un Latvijas vēstnieces AK Baibas Bražes atklātajā vēstulē par Latvijas pilsoņu informēšanu BREXIT procesā.

Kādas pārmaiņas sagaida uzņēmējus, kas veic uzņēmējdarbību AK?

Uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību ES iekšējā tirgū nepieciešams pārliecināties, vai BREXIT iespējamās sekas ietekmēs arī viņus. Daži aspekti, kurus vērts izvērtēt. Lasīt plašāk Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par AK izstāšanās no ES procesu aicinām lasīt Ārlietu ministrijas mājaslapā.


© Informācijas avots: Ārlietu ministrijas mājaslapa www.mfa.gov.lv