2019

10.09.2019.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja
nosaukums
Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 

VM NVD 2019/3 17.01.2019 01.02.2019 plkst.10:00  SIA "GERMAN PRODUCTS BALTICS" EUR 11897.57 Līgums ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 31.martam

Infrastruktūras nomas iepirkums

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2019/5 17.01.2019. 04.02.2019. plkst.10:00  SIA "Lattelecom"

69 960,00 EUR

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Neiepirkto parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2019/2 25.01.2019. 28.02.2019. plkst.10:00      

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2019/4 28.01.2019. 18.02.2019. plkst.10:00  SIA "Baltijas Banknote"  70 000,00 EUR Līgums ir spēkā no noslēgšanas dienas (2019.gada 5.marts) un ir spēkā 24 (divdesmit četrus mēnešus) vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnas pret vējbakām iegāde Informācija
par iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2019/6 13.02.2019. 15.03.2019. plkst.10:00 SIA "Oribalt Rīga" EUR 600991,61 Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas (01.04.2019) līdz 2019.gada 31.decembrim

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama:

VM NVD 2019/7 09.04.2019. 26.04.2019. plkst.10:00      

Par medicīnas preču piegādi Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem Informācija
par iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Procurement/17243

VM NVD 2019/9 21.03.2019. 02.05.2019. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.04.2019.