2019

14.10.2019.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja
nosaukums
Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

 

VM NVD 2019/3 17.01.2019 01.02.2019 plkst.10:00  SIA "GERMAN PRODUCTS BALTICS" EUR 11897.57 Līgums ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 31.martam

Infrastruktūras nomas iepirkums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/5 17.01.2019. 04.02.2019. plkst.10:00  SIA "Lattelecom"

69 960,00 EUR

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Neiepirkto parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/2 25.01.2019. 28.02.2019. plkst.10:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta iepirkuma priekšmeta daļās Nr.1- Nr.5, Nr.7-Nr.23 un Nr.25.

Lēmuma pieņemšanas datums 28.02.2019.

SIA “Tamro” – Piegādātājs Nr.1. (6. un 24.iepirkuma priekšmeta daļās).

AS “Recipe Plus”– Piegādātājs Nr.2 (6. un 24.iepirkuma priekšmeta daļās).

SIA “Magnum Medical” - Piegādātājs Nr.3 (6. un 24.iepirkuma priekšmeta daļās).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Tamro” – EUR 18028.76

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/4 28.01.2019. 18.02.2019. plkst.10:00  SIA "Baltijas Banknote"  70 000,00 EUR Līgums ir spēkā no noslēgšanas dienas (2019.gada 5.marts) un ir spēkā 24 (divdesmit četrus mēnešus) vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnas pret vējbakām iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

 

VM NVD 2019/6 13.02.2019. 15.03.2019. plkst.10:00 SIA "Oribalt Rīga" EUR 600991,61 Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas (01.04.2019) līdz 2019.gada 31.decembrim

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/7 09.04.2019. 26.04.2019. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 29.04.2019.    

Par medicīnas preču piegādi Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/9 21.03.2019. 02.05.2019. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.04.2019.    

Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/15

19.04.2019.

 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 05.05.2019.

31.05.2019.
plkst.10:00
     

Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2020.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/12 04.05.2019. 05.06.2019. plkst.10:00

 SIA “Elvim”

 

 

SIA “Magnum Medical”

 

 

 

AS “Recipe Plus”

 

 

AS “Olainfarm”

 

 

SIA “Unifarma”

 

 

SIA “Tamro”

 

 

SIA “Oribalt Rīga”

 

SIA “Elvim” EUR 60532.16

 

SIA “Magnum Medical” EUR 32218.10


AS “Recipe Plus”
EUR 557151.25

 

AS “Olainfarm” EUR 43555.08

 

SIA “Unifarma” EUR 68719.56

 

SIA “Tamro” EUR 708341.34

 

SIA “Oribalt Rīga”
EUR 287220.79

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Vakcīnas pret gripu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/16 17.05.2019. 07.06.2019. plkst.10:00  SIA "Vakcīna" EUR 71126.20 Līgums ir spēkā no 2019. gada 1. septembra līdz 2020.gada 31. maijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/19 05.06.2019. 28.06.2019. plkst.10:00  UAB “Lodvila”  EUR 34400,00 Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi (03.09.2019) un ir spēkā līdz noteiktā finansējuma apjoma izlietošanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža.

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/23 11.06.2019. 03.07.2019. plkst.10:00      

Kolorektālā vēža skrīninga izmeklējumi ar laboratorijas imūnķīmijas metodi ar pielāgojamu diagnostisko robežvērtību (FIT) un loģistikas pakalpojumi

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/13 12.06.2019. 17.07.2019. plkst.10:00  SIA “Centrālā laboratorija” EUR 742 169,68 Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 17 (septiņpadsmit) mēnešus vai līdz tiek sasniegta plānotā līguma summa atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais

Vienotās E-veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

 

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/18 22.06.2019. 29.07.2019. plkst.10:00  SIA “Corporate Services”  EUR 195660,00 Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vieglo automobiļu noma

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/24 28.06.2019. 24.07. 2019. plkst.10:00 SIA “Transporent” EUR 87391.08 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi (16.08.2019.) un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde.

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/20 06.07.2019. 20.08.2019. plkst.10:00      

Veselības nozares IKT arhitektūras attīstības plāna izstrāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/26 16.07.2019. 31.07.2019. plkst.10:00      

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/8 ESF 21.07.2019. 09.09.2019. plkst.10:00      

Vakcīnu un šļirču iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/17

03.08.2019.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 11.10.2019.

31.10.2019 plkst. 11:00
     

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/30 26.09.2019. 30.10.2019. plkst.10:00      

Neiepirkto parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2020.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

VM NVD 2019/33 26.09.2019. 29.10.2019. plkst.10:00      

Vakcīnas pret gripu iegāde grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/37 07.10.2019. 18.10.2019. plkst.10:00