2017

25.04.2017.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2017.gadam

VM NVD 2016/50 13.01.2017. 08.02.2017. plkst.10:00 SIA "Optometrijas centrs" EUR 49870,00 No 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.janvārim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vēstuļu apdruka un sagatavošana.

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/1 20.01.2017. 01.02.2017. plkst.10:00 SIA "Fitek" EUR 8084,95 Stājas spēkā no parakstīšanas dienas (10.02.2017.) un ir spēkā 3 (trīs) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Aminoskābju sausā maisījuma bez fenilalanīna iegāde 2017.gadam bērniem ar diagnozi fenilketonūrija

VM NVD 2016/51 03.02.2017. 08.03.2017. plkst.10:00 SIA "Oriola Rīga" EUR 57393,36 No 2017.gada 27.marta līdz 2017.gada 30.novembrim

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/3 06.02.2017. 20.02.2017. plkst. 10:00 SIA "German Products Baltics" EUR 24518,92 No 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

VM NVD 2017/7 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2017.    

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/11 22.02.2017. 06.03.2017. plkst.10:00 SIA "Cyone" EUR 12 000,00 Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2017/5 Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums 08.03.2017. plkst.14:00      

Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana pacientu drošības un kvalitātes vadības jomā

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2017/9 ESF Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētā pakalpojuma iepirkums 03.05.2017. plkst. 14:00
     

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Informatīvs paziņojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 2

Nolikums ar grozījumiem

Informatīvs paziņojums 2

VM NVD 2016/7

27.02.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 06.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 15.04.2017.

02.05.2017. plkst.14.00

   

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Nolikums

VM NVD 2017/10 ESF
27.02.2017. 30.03.2017. plkst.10:00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2017.    

Sitefinity Professional edition programmatūras licenču uzturēšana

Nolikums

VM NVD 2017/16 21.04.2017 03.05.2017 plkst.10:00      

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Nolikums

VM NVD 2017/13 21.04.2017 03.05.2017 plkst.15:00      

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv