2018

14.12.2018.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Noteikumi

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

VM NVD 2017/36 ESF Sarunu procedūru rīko, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 1.punktu 31.01.2018. plkst.10.00 "Stichting Eurinspect"

1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 40500,00

2.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 40500,00

3.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 53999,00

Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas (31.05.2018) un ir spēkā 6 (sešus) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/1 01.02.2018. 13.02.2018. plkst.14:00  SIA “Sanitex” 10 904,04 EUR Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Nolikums

Informācija par iepirkumu pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Ziņojums

Līgums 1 

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

2017/41 ESF 01.03.2018. 03.04.2018. plkst.10.00

1.iepirkuma priekšmeta daļā - Latvijas Ārstu biedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā - Latvijas Ārstu biedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.iepirkuma priekšmeta daļā - Rīgas Stradiņa universitāte

 

 

 

 

 

 

 

4.iepirkuma priekšmeta daļā - Rīgas Stradiņa universitāte

 

1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 223080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 264660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 200 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 215 105,00

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (29.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

 

 

 

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (22.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

 

 

 

 

 

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (03.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (17.07.2018) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

Līgums

VM NVD 2018/3 06.03.2018. 15.03.2018. plkst.10:00  SIA "Mailmaster" 166906,20 EUR Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas (17.05.2018) un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Ziņojums

VM NVD 2018/4 13.03.2018. 04.04.2018. plkst.14:00  UAB "LODVILA"
36400.00 
EUR 
Līdz līguma finansējuma apjoma izlietošanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/8 15.03.2018. 26.03.2018. plkst.10:00 SIA "Cyone" 9 900,00 EUR Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

Cilvēka normālā imūnglobulīna iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Ziņojums

VM NVD 2018/13 20.05.2018. 19.06.2018. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 18.09.2018.    

Informatīvās kampaņas par E-veselības sistēmas pakalpojumiem plānošana, izstrāde un īstenošana

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Ziņojums

VM NVD 2018/9 24.05.2018. 13.06.2018. plkst.10.00 SIA "Mediju tilts" 46 786,00 EUR Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas (11.07.2018) un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2019.gadam

 

Informācija par iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

VM NVD 2018/11 26.05.2018 27.06.2018 plkst.10:00

SIA “Oribalt Rīga”

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Magnum Medical”

EUR 1 337 659,50

 

 

 

 

 

 

 

EUR 898 870,50

Līgums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz Līguma saistību galīgai izpildei.

 

 

Līgums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz Līguma saistību galīgai izpildei.

Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem - 2

Atbildes uz jautājumiem - 3

Atbildes uz jautājumiem - 4

Atbildes uz jautājumiem - 5

Atbildes uz jautājumiem – 6

Atbildes uz jautājumiem - 7

Atbildes uz jautājumiem - 8

Atbildes uz jautājumiem - 9

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju - 2

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 3

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 4

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 5

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 6

Nolikums ar grozījumiem

Informatīvs paziņojums

Informatīvs paziņojums - 2

Ziņojums

Ziņojuma 1. pielikums

Ziņojuma 2. pielikums

VM NVD 2018/5

27.05.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 21.06.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 14.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 04.08.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.08.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.09.2018.

26.10.2018. plkst.11:00

 Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta iepirkuma priekšmeta daļās Nr. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 33, 37, 44, 46, 47, 54, 57, 65, 74, 78

 

Lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2018.

   

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Informācija pie iepirkumu pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/


Ziņojums

 

 

VM NVD 2018/18

19.07.2018.

 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.08.2018

27.09.2018 plkst. 10:00

7. iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.10.2018.

8. iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.10.2018.

   

Informatīvā tālruņa 80001234 zvanu centra darbības uzturēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/20 07.09.2018. 18.09.2018. plkst.10:00  SIA "AdForte" EUR 28 448,00 Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2020. gada 10. septembrim vai līdz pilnīgai līdzēju saistību izpildei.

Informatīvā kampaņa par obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu

Lēmums
VM NVD 2018/17 07.09.2018. 18.09.2018. plkst.11:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2018.    

Standarta tuberkulīna iegāde

Ziņojums

VM NVD 2018/21 19.10.2018. 05.11.2018. plkst.10:00      

Vakcīnas pret difteriju un stingumkrampjiem iegāde

Ziņojums

VM NVD 2018/23 Sarunu procedūra rīkota, nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu 26.10.2018. plkst.14:00  SIA “Oribalt Rīga”  EUR 48750,00 Līgums stājas spēkā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim

Imūnbioloģisko preparātu iegāde

Nolikums

VM NVD 2018/24 15.11.2018. 14.12.2018. plkst.10:00      

Neiepirkto fenilketonūrijas un citu iedzimto vielmaiņas slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Nolikums

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2018/27 02.12.2018 03.01.2019. plkst.11:00      

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2019. gadam

Nolikums

Informācija par iepirkumu pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

VM NVD 2018/25 03.12.2018. 19.12.2018. plkst.10:00      

Oracle licenču uzturēšana

 

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2018/26 Sarunu procedūra rīkota nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta "c"apakšpunktu. 29.11.2018. plkst.16:00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā EUR 176 536,16

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim.