Eiropas oficiālā statistika

24.08.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests sagatavo oficiālo statistiku par Valsts finansējumu veselības aprūpei, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā 2. pielikumā minētās prasības.

Šī statistika ir iekļauta Latvijas Oficiālās statistikas programmā un ir daļa no Eiropas statistikas (Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izdevumi par atsevišķām veselības aprūpes funkcijām / Expenditure for selected health care functions by health care providers), kas tiek publicēta Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat mājaslapā.