Budžets

30.11.2017.  |   Drukas versija

Atalgojums un sociālās garantijas


Budžeta izlietojums un nodarbināto skaits

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanas laikā pieņemtajiem lēmumiem, Nacionālais veselības dienests atbilstoši 2009. gada 30. jūnija Ministru prezidenta rezolūcijai Nr.111- 1/99 publicē informāciju par Nacionālā veselības dienesta budžeta izlietojumu un nodarbināto skaitu.


Aktuālās tāmes