Par Nacionālo veselības dienestu

11.04.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir Veselības ministrijas padotības iestāde, kas uzsāka darbību 2011. gada 1. novembrī.

NVD mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku E-veselības ieviešanā.

NVD administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem, veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un reģistrē klīniskās vadlīnijas, vada E-veselības projektus, kā arī nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību.