Vakances

19.10.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es  amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;
 • apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;
 • veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;
 • sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;
 • nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;
 • sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • ļoti labas datorprasmes (EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 30. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s ekonomista/-es amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā  (noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt starpvalstu norēķinus;
 • apkopot pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās vai citā ar finansēm saistītā jomā;
 • pārzināt valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus un administratīvo procesu reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī spēt tos piemērot praksē;
 • pieredze veselības nozarē un Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (programmas Word, Excel u.c.);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto atalgojumu no 756,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 994,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Daina.Gaile@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV–1012 līdz 2017. gada 30. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043772. 


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz jurista/-es amatu Juridiskā departamenta 

Ārstniecības riska fondā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;
 • pārstāvēt Dienesta intereses Latvijas Republikas tiesās, gatavot prasītāja un atbildētāja iesniegumus, sagatavot paskaidrojumus;
 • gatavot prasību pieteikumus ārstniecības iestādēm, kas nav veikušas ārstniecības riska maksājumus un veikt līdzekļu piedziņu;
 • iesniegt priekšlikumus tiesību aktu un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai.

 Prasības pretendentiem:

 • iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • juridiskā darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar administratīvo aktu izstrādi tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 994,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Jurists Ārstniecības riska fondā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 23. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-tes amatu
Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt administratīvās lietas par personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē;
 • izskatīt nodaļas kompetencē esošos iesniegumus;
 • informēt fiziskas un juridiskas personas par tiesībām atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem saņemt veselības aprūpi citās dalībvalstīs.

 Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pārzināt valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus un administratīvo procesu reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī spēt tos piemērot praksē;
 • pieredze veselības nozarē un Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar datoru (programmas Word, Excel u.c.) un citiem biroja tehniskajiem līdzekļiem;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas.

 Piedāvājam:

 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē;
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā komandā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu no 805,- EUR (pārbaudes laikā)  līdz 1057,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" lūgums sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auziņa@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV–1012 līdz 2017. gada 22. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337) izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es  amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie darba pienākumi:

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.