Vakances

23.04.2018.  |   Drukas versija
Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā personāla inspektora/-es amatu Personāla nodaļā (uz noteiktu laiku)
Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt un organizēt Nacionālā veselības dienesta personāla vadības un personāla lietvedības procesus (personāla atlase, novērtēšana, iekšējā komunikācija, personāla attīstība, komandējumu un apmācību organizēšana);
 • sagatavot dažādus personāla lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • personāla datu ievadīšana un aktualizēšana personāla vadības sistēmā un novērtēšanas sistēmā “NEVIS”.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams cilvēkresursu vadībā, psiholoģijā vai tiesību zinātnē);
 • vēlama darba pieredze personālvadības jomā;
 • pieredze personāla atlases procesa organizēšanā;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • iespēju realizēt savas idejas dažādās personālvadības jomās;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais personāla inspektors” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2018.gada 6.maijam. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vadītāja/-as amatu 
Starptautiskās sadarbības nodaļā uz nenoteiktu laiku

Starptautiskās sadarbības nodaļa ir struktūrvienība, kura: rūpējas par Latvijas iedzīvotāju iespējām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī; izvērtē iedzīvotāju tiesības saņemt pakalpojumus citā ES dalībvalstī; sadarbojas ar citu ES dalībvalstu kompetentajām institūcijām starpvalstu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos; ir atbildīga par valstu savstarpēju norēķinu uzraudzīšanu un koordinēšanu.

Galvenie amata pienākumi:
 • plānot, organizēt un vadīt Starptautiskās sadarbības nodaļas darbu;
 • nodrošināt iesniegumu izskatīšanu par iedzīvotāju tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citās ES dalībvalstīs;
 • nodrošināt starpvalstu norēķinu pārraudzību;
 • pārstāvēt Latviju pārrobežu veselības aprūpes jautājumos ES līmenī.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • pieredze vadītāja amatā;
 • vēlama prasme pārmaiņu vadībā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī - atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē). Citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas pienākumu veikšanai;
 • iespējas doties komandējumos, lai pārstāvētu Latviju starptautiskos pasākumos;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušā komandā;
 • iespēju iegūt profesionālo pieredzi starptautiskās sadarbības jomā;
 • atalgojumu līdz 1382 EUR (bruto alga);
 • papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu labiekārtotā birojā un labus darba apstākļus.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vadītājs Starptautiskās sadarbības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 2. maijam. Papildu informācija pa tālr. 67043742.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vadītāja/-as amatu
Iepirkumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Iepirkumu nodaļa ir struktūrvienība, kura veic iepirkumus Nacionālā veselības dienesta darbības nodrošināšanai, ārstniecības līdzekļu centralizētos iepirkumus un Veselības ministrijas deleģētos centralizētos iepirkumus. 

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt Iepirkumu nodaļas darbu;
 • vadīt un kontrolēt centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu, Veselības ministrijas deleģēto centralizēto, t.sk., starptautisko iepirkumu, kā arī Dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu procesu; 
 • nodrošināt iepirkumu plānošanas procesu, veikt iepirkumu plāna izstrādi un uzraudzību;
 • izstrādāt iepirkumu dokumentāciju un līgumprojektus;
 • nodrošināt līgumu slēgšanu ar piegādātājiem un līgumu izpildes uzraudzību;
 • nodrošināt Dienesta pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.
Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs;
 • pieredze un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā;
 •  ne mazāk kā divu gadu pieredze iepirkumu vadībā un organizācijā;
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, kas ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru iepirkumu jomā;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas savu pienākumu veikšanai;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Piedāvājam:
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1382 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vadītājs Iepirkumu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 25. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/tes amatu

Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: 
 • izstrādāt, uzturēt un pilnveidot vienoto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu modeli;
 • analizēt un veikt aprēķinus veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanai;
 • veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;
 • sniegt priekšlikumus ārējā normatīvā akta izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumu jomā;
 • gatavot skaidrojumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā;
 • praktiskā pieredze izmaksu modeļa ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes  MS Excel, MS Access zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Piedāvājam:
 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu no 940,- līdz 1200,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 22. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vadītāja vietnieka/ces amatu

Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • attīstīt veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, apzinot veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas procesu uzlabošanas iespējas, sniedzot attiecīgos priekšlikumus, tajā skaitā sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām;
 • sadarboties ar Veselības ministriju un citām valsts pārvaldes iestādēm veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas jautājumos;
 • sniegt skaidrojumus un gatavot prezentācijas par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kārtību;
 • piedalīties nodaļas darbības plānošanā, organizēšanā un koordinēšanā, vadīt nodaļu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā;
 • plānot un koordinēt Vadības informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo klasifikatoru vai citas informācijas atjaunošanas procesu;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbībā vai medicīnā;
 • rezultatīva pieredze ar projektu plānošanu un realizāciju;
 • vēlama pieredze pārmaiņu vadībā un pārvaldībā;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • teicamas komunikācijas, prezentēšanas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas savu pienākumu veikšanai;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Piedāvājam:
 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu no 1000,-līdz 1287,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vadītāja vietnieks Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 22. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vadītāja/as amatu
Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt Pakalpojumu attīstības nodaļas darbu;
 • attīstīt veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, apzinot veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas procesu uzlabošanas iespējas, sniedzot attiecīgos priekšlikumus, tajā skaitā sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām;
 • nodaļas darba ietvaros nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un izmaksu aprēķinu, vadīt ar veselības aprūpes pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu saistītos projektus;
 • nodaļas darba ietvaros nodrošināt veselības aprūpes politikas īstenošanas procesa plānošanu;
 • nodaļas darba ietvaros nodrošināt Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra darbības funkcionalitāti;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbībā vai medicīnā;
 • rezultatīva pieredze ar projektu plānošanu un realizāciju;
 • vēlama  pieredze pārmaiņu vadībā un pārvaldībā;
 • prasme vadīt un motivēt padotos un koordinēt darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas savu pienākumu veikšanai;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu no 1052,- līdz 1560,- EUR pirms nodokļu nomaksas atkarībā no profesionālās pieredzes.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vadītājs Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 22. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz kvalitātes vadītāja/-as amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
 • ieviest, uzturēt un attīstīt kvalitātes vadības sistēmu;
 • sadarbībā ar struktūrvienību atbildīgajām personām veidot procesu aprakstus un aktualizēt tos;
 • sadarbībā ar citām struktūrvienībām identificēt procesu uzlabojumu iespējas;
 • atbalstīt struktūrvienību vadītājus procesu uzlabojumu veikšanā un koordinēt procesu uzlabojumu iniciatīvas;
 • identificēt un novērtēt procesu riskus un analizēt to novēršanas iespējas;
 • novērtēt sistēmu un procesu efektivitāti.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • zināšanas kvalitātes vadībā;
 • pieredze uzlabojumu potenciāla identificēšanā un realizācijā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm;
 • izpratne par LEAN metodoloģiju tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • analītiska domāšana un labas komunikācijas spējas, pārliecināšanas prasmes;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, kā arī spēja strādāt komandā (darba grupās);
 • vēlamas iemaņas lietišķo profesionālo dokumentu sagatavošanā;
 • labas datorprasmes (MS Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 • teicamas latviešu valodas un vēlamas angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1093,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Kvalitātes vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 25. aprīlim. Tālrunis informācijai - 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 

 • Galvenie darba pienākumi:

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.