Vakances

17.06.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanas speciālista/-es amatu Klientu apkalpošanas centrā (uz noteiktu laiku)

Ja Tevi aizrauj klientu apkalpošana un vēlies iegūt zināšanas par veselības nozari, aicinām Tevi pieteikties darbam Nacionālā veselības dienestā. Mūsu darbs ir dinamisks un prasa iedziļināšanos apjomīgā informācijā, bet vienlaikus sniedz lielisku pieredzi turpmākai karjerai klientu apkalpošanas jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem klātienē un pa informatīvo tālruni 80001234;
 • izsniegt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK);
 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm/e-pastiem;
 • veikt atsevišķus citus Klientu apkalpošanas centra vadītāja uzdotus uzdevumus, kas ir saistīti klientu apkalpošanas jomu.

Prasības pretendentiem:

 • vispārējā vidējā izglītība;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • darba pieredze klientu apkalpošanas vai veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
 • teicamas datorprasmes.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 566,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 750,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Klientu apkalpošanas specialists” sūtīt uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai, Rīgā, Cēsu ielā 31, LV-1012 līdz 2019. gada 1. jūlijam. Tālrunis informācijai - 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu Ambulatoro pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt fiksēto ikmēnešu maksājumu plānošanu teritoriālo nodaļu un ārstniecības iestāžu griezumā, nodrošināt līdzekļu izlietojuma uzraudzību;
 • Prognozēt, novērtēt un plānot laboratorijas pakalpojumiem nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un to sadalījumu pakalpojumu nosūtītājiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, nodrošināt līdzekļu izlietojuma uzraudzību;
 • Sniegt profesionālas atbildes uz iedzīvotāju, teritoriālo nodaļu darbinieku un ārstniecības iestāžu uzdotajiem jautājumiem savas kompetences ietvaram;
 • Analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences;
 • Izstrādāt priekšlikumus ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, piedalīties normatīvo aktu izstrādē;
 • Sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • Piedalīties darba grupās, apspriedēs par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā;
 • ļoti labas MS Office , t. sk. MS Excel prasmes;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • praktiskā pieredze datu apstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 835,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1190,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 1. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz sistēmanalītiķa amatu Datu pārvaldības un analīzes nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti.

Galvenie amata pienākumi:

 • atlasīt un apstrādāt Dienesta rīcībā esošus datus, nodrošināt datu pārskatu, apkopojumu sagatavošanu un datu analīzi;
 • PL - SQL vaicājumu sastādīšana un izpildīšana, vaicājumu un atlasīto datu testēšana;
 • attīstīt datu atlases procesus un izmantot jaunus IT risinājumus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai citā līdzīgā jomā;
 • PL/SQL vaicājumu sastādīšana un izpildīšana;
 • vēlama pieredze darbā ar lielajām datu bāzēm;
 • vēlama pieredze darbā ar biznesa inteliģences rīkiem (BI);
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas analītiskās spējas, spēja patstāvīgi izdarīt secinājumus, sniegt ieteikumus;
 • pieredze darbā ar medicīnas datiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • dinamisku darba vidi, atvērtu un profesionālu komandu;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties, strādājot ar dažāda lieluma informācijas sistēmām un jaunākajām tehnoloģijām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalga pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 930 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1287 EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Sistēmanalītiķis" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 1. jūlijam. Informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es ierēdņa/-nes amatu Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • gatavot pārskatus un atskaites par sniegtajiem stacionārajiem pakalpojumiem: veikt datu analīzi, izskaidrot rezultātus, uzturēt standarta atskaites, pārbaudīt to kvalitāti;
 • veikt datu apkopošanu un analīzi par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildi;
 • darbs ar aprēķiniem, rēķinu veidošanu, pārbaudīšanu Vadības informācijas sistēmas stacionāro pakalpojumu modulī;
 • izvērtēt ārstniecības iestāžu priekšlikumus attiecībā uz stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām;
 • veikt aprēķinus stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām; pakalpojumu apmaksai un izmaksu aprēķināšanai;
 • komunikācija ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai datorzinātnēs;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes ( MS Excel, MS Word, vēlams MS Access);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām. 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 829,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (ar norādi vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā) pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV – 1012 līdz 2019. gada 1. jūlijam. Informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es ierēdņa/-nes amatu Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta Zāļu novērtēšanas nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties Kompensējamo zāļu saraksta un datu bāzes veidošanā, uzturēšanā un aktualizēšanā, veicot zāļu un medicīnisko ierīču ārstniecisko novērtēšanu;
 • gatavot lēmumu projektus izmaiņu veikšanai Kompensējamo zāļu sarakstā;
 • piedalīties Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu grupu klīniskās efektivitātes pārskatīšanā;
 • piedalīties stacionāru zāļu sarakstu veidošanā, uzturēšanā un aktualizēšanā;
 • piedalīties racionālas farmakoterapijas vadlīniju izstrādē un aktualizēšanā;
 • sistematizēt informāciju par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju;
 • veikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto zāļu izlietojuma analīzi un sniegt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai;
 • apkopot profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu speciālistu, valsts institūciju un citu iesaistīto institūciju priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā.
 • sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām.

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība medicīnā (ārsta grāds);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas (sarunvaloda);
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, Excel);
 • spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama praktiskā darba pieredze profesijā.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • profesionālās attīstības iespējas un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 829,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 5. jūlijam. Informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.