Vakances

16.04.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz nodaļas vadītāja vietnieka/-ces amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodaļas vadītāja prombūtnes laikā organizēt un vadīt nodaļas darbu;
 • organizēt administratīvo lietu izskatīšanu par personu tiesību atzīšanu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības (turpmāk – ES), Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un Šveicē un izdevumu atlīdzināšanu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri saņemti citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē;
 • nodrošināt sūdzību un iesniegumu izskatīšanu;
 • veikt informācijas apkopošanu par ES tiesību aktiem un ES Tiesas prejudiciālajiem nolēmumiem, kas saistīti ar sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kā arī sagatavot informāciju par nolēmumos sniegtajiem skaidrojumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze administratīvā procesa piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze veselības nozarē vai Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (Word, Excel, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • spēja argumentēt un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 940,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1287,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vadītāja vietnieks Starptautiskās sadarbības nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV–1012 līdz 2019. gada 6. maijam. Informācija pa tālr. 67043772.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz sistēmanalītiķa amatu Datu pārvaldības un analīzes nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties Nodaļas īstenoto projektu analīzes, izstrādes un ieviešanas fāzēs, jautājumos, kas saistīti ar datu apmaiņas nodrošināšanu ar ārējām IS (t.sk. caurskatīt sistēmu izstrādātāju izstrādātos dokumentācijas nodevumus, veikt programmatūras nodevumu akcepttestēšanu);
 • sniegt metodisko palīdzību ārējo IS izstrādātājiem (t.sk. veikt testpiemēru sagatavošanu, lai pārliecinātos par datu apmaiņas korektumu, kā arī veikt izpildīto testpiemēru rezultātu analīzi);
 • veikt sistēmu lietošanas atbalsta dienestā pieteikto jautājumu / problēmu izpēti un organizēt to novēršanu / rekomendāciju sniegšanu sistēmas lietotājiem / ārējo IS izstrādātājiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vadības zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • pieredze ar datu bāzu vadības sistēmām (Oracle, Ms SQL), praktiska pieredze testpiemēru izveidē un pieprasījumu analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • iniciatīva, atbildības sajūta, komunikabilitāte;
 • analītiskās un organizatoriskās spējas;
 • spēja un vēlme apgūt jaunas zināšanas, prasme orientēties lielā informācijas apjomā;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalga pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 930 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1287 EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Sistēmanalītiķis" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 30. aprīlim Informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz projekta vadītāja/-as amatu Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt E-veselības programmas ietvaros realizēto projektu plānošanu, koordinēšanu, ieviešanu un uzraudzību;
 • nodrošināt projektu ieviešanas un uzraudzības uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi (t.sk. koordinēt un vadīt projektu darba grupas);
 • nodrošināt projektu risku pārvaldību, kā arī nepieciešamās projektu dokumentācijas uzturēšanu un aktualizēšanu (t.sk. atskaišu sagatavošanu);
 • koordinēt un atbalstīt sadarbību ar ārpakalpojuma pakalpojuma sniedzējiem, sadarbības partneriem, interešu grupu pārstāvjiem un citām projektu realizācijā iesaistītajām institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība projektu vadības, vadības zinību, veselības vadībā vai informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā;
 • praktiska pieredze publisko iepirkumu organizēšanā (t.sk. iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze vismaz divu IT projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • analītiska domāšana, spēja risināt problēmsituācijas un pieņemt lēmumus.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1647 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Projekta vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 22. aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 67043772.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s ekonomista/-es amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt starpvalstu norēķinus;
 • apkopot pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās vai citā ar finansēm saistītā jomā;
 • ļoti labas datorprasmes (programmas Word, Excel u.c.);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais ekonomists Starptautiskās sadarbības nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV–1012 līdz 2019. gada 22. aprīlim. Informācija pa tālr. 67043772.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-tes amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt administratīvās lietas par personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē;
 • izskatīt nodaļas kompetencē esošos iesniegumus;
 • informēt fiziskas un juridiskas personas par tiesībām atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem saņemt veselības aprūpi citās dalībvalstīs.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze veselības nozarē vai Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar datoru (programmas Word, Excel u.c.) un citiem biroja tehniskajiem līdzekļiem;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas no 756,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV–1012 līdz 2019. gada 22. aprīlim. Informācija pa tālr. 67043772.

Nacionālais veselības dienests informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1010.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz jurista/-es amatu Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
 • sagatavot nodaļas kompetencē esošos administratīvos aktus;
 • pārstāvēt iestādes intereses tiesā un sagatavot visu veidu dokumentus tiesai;
 • sagatavot un izskatīt līgumu projektus;
 • izstrādāt nodaļas kompetencē esošos iekšējos normatīvos aktus;
 • sniegt juridiskus atzinumus un skaidrojumus.

Prasības pretendentiem:

 • iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze jurista amatā;
 • pieredze darbā ar administratīvo aktu izstrādi;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL);
 • teicamas latviešu, labas krievu, angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 930,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1257,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Jurists Juridiskā atbalsta nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2019. gada 22. aprīlim. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās, kur pretendentu atbilstība tiks vērtēta:
1.kārtā visiem – ņemot vērā pretendenta iesniegtajos dokumentos esošo informāciju;
2.kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā uzdevuma izpildi, ko pretendenti tiks lūgti izpildīt;
3.kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā klātienes intervijas rezultātus, kurā tiks izmantota pārrunu un testu metodika.

 

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.