Vakances

11.09.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz direktora vietnieka/-ces amatu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis - nodrošināt Nacionālā veselības dienesta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt iestādes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstības vīziju, definēt stratēģiskos mērķus, prioritātes un nodrošināt to realizāciju;
 • plānot, organizēt un koordinēt visu iestādes informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu;
 • vadīt padoto struktūrvienību darbu;
 • kontrolēt drošības politikas un ar to saistīto iekšējo normatīvo aktu izpildi;
 • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizāciju atbalsts" izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • ne mazāk kā 2 gadu praktiskā darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā vai IKT projektu vadībā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā;
 • prasme vadīt un motivēt kolektīvu un koordinēt tā darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā;
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • pretendentiem jāiesniedz redzējums (ne vairāk kā divas lapas) par stratēģiskajiem mērķiem IKT jomas attīstībai Nacionālā veselības dienestā.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1917 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Direktora vietnieks IKT jautājumos" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 24. septembrim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Nacionālais veselības dienests informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1010.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es ierēdņa/-nes

amatu Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • veikt datu apkopošanu un analīzi par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildi;
 • analizēt stacionārās veselības aprūpes sniegtos pakalpojumus un sniegt skaidrojumu par iegūtajiem rezultātiem;
 • analizēt stacionārās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences;
 • uzturēt komunikāciju ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • izvērtēt ārstniecības iestāžu priekšlikumus par stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām;
 • veikt aprēķinus stacionārās veselības aprūpes apmaksas sistēmas izmaiņām; pakalpojumu apmaksai un izmaksu aprēķināšanai;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Excel, MS Word, vēlams MS Access);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto algu pārbaudes laikā no 829 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230 EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (ar norādi "vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā") pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012 līdz 2018. gada 20. septembrim. Informācija pa tālr. 67043742.

Nacionālais veselības dienests informē, ka:

 1. 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
 2. 2) Iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1010.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Informācijas sistēmu drošības
pārvaldnieka/-ces amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • organizēt Nacionālā veselības dienesta informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību, kontrolēt un uzraudzīt drošības prasību ievērošanu;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, procedūras, rīkojumus attiecībā uz informācijas sistēmu drošību, veikt to aktualizēšanu un ievērošanas kontroli;
 • veikt drošības risku analīzi un izstrādāt risku mazināšanas pasākumus, kā arī veikt to ieviešanu, veikt drošības incidentu pārvaldību;
 • nodrošināt iestādes personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, izpildot datu aizsardzības speciālista pienākumus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • atbilstība Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. panta 5. punktam;
 • pieredze informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā;
 • sertifikāts informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības jomā, piemēram, CISM, CISSP, CISA;
 • prasme strādāt ar monitoringa rīkiem;
 • ļoti labas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme ātri pieņemt lēmumus un pamatot tos;
 • iniciatīva, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • teicamas komunicēšanas spējas;
 • pieredze lielu informācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • dinamisku darba vidi un darbu pie inovatīviem projektiem;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1917 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 19. septembrim. Informācija pa tālr. 67043742.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanas speciālista/-es
amatu Klientu apkalpošanas centrā (uz noteiktu laiku)

Ja Tevi aizrauj klientu apkalpošana un vēlies iegūt zināšanas par veselības nozari, aicinām Tevi pieteikties darbam Nacionālā veselības dienestā. Mūsu darbs ir dinamisks un prasa iedziļināšanos apjomīgā informācijā, bet vienlaikus sniedz lielisku pieredzi turpmākai karjerai klientu apkalpošanas jomā.

Galvenie pienākumi:

 • Sniegt atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem klātienē un pa informatīvo tālruni 80001234.
 • Izsniegt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK).
 • Sniegt atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm/e-pastiem.
 • Veikt atsevišķus citus Klientu apkalpošanas centra vadītāja uzdotus uzdevumus, kas ir saistīti klientu apkalpošanas jomu.

Prasības pretendentiem:

 • vispārējā vidējā izglītība;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • darba pieredze klientu apkalpošanas vai veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
 • teicamas datorprasmes.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu līdz 750 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Klientu apkalpošanas specialists" sūtīt uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai, Rīgā, Cēsu ielā 31, LV-1012 līdz 2018. gada 18. septembrim.

Tālrunis informācijai - 67043742. Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.