Vakances

30.10.2020.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu – Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietnieks (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai;
 • attīstīt veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;
 • piedalīties jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritēriju izstrādē;
 • informēt un sniegt skaidrojumus par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas kārtību;
 • piedalīties Ārstniecības pakalpojumu departamenta darbu organizēšanā un procesu efektivitātes uzlabošanā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, pieredze darbā valsts pārvaldē vai veselības aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • veselības aprūpes sistēmas darbības pamatprincipu izpratne un veselības aprūpes jomas normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas prezentēšanas prasmes; 
 • augsta atbildības sajūta, labas sadarbības un komunikācijas spējas;
 • labas datorprasmes (MS Excel, MS Word);
 • valsts valodas prasmes atbilstoši C1 līmenim;
 • vēlamas angļu valodas un krievu valodas prasmes atbilstoši B līmenim;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās izaugsmes un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu, atbilstoši 12. mēnešalgu grupai, no 1203 EUR (bruto) līdz 1647 EUR (bruto).

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un prezentāciju līdz pieciem slaidiem (PowerPoint) ar redzējumu par esošajām problēmām veselības aprūpē un iespējamajiem risinājumiem ar norādi “Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietnieka amata vakance” sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012) līdz 2020. gada 2. novembrim. Uzziņas pa tālruni 67043742, plašāku informāciju par Nacionālo veselības dienestu skatīt interneta vietnē: www.vmnvd.gov.lv.

Pretendentu vērtēšana notiks divās kārtās:

 • motivēta pieteikuma, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopiju un prezentācijas vērtēšana;
 • otrajā kārtā iekļautie pretendenti tiks aicināti uz pārrunām klātienē, kuru laikā tiks lūgti prezentēt savu redzējumu par uzlabojumiem veselības aprūpē.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Nacionālais veselības dienests informē:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests;

3) papildu informāciju jūs varat iegūt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/personas-datu-apstrade.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu – Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja vietnieks (uz nenoteiktu laiku)

 Galvenie amata pienākumi:

 • koordinēt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjoma prognozēšanas un plānošanas procesus;
 • koordinēt stacionāro un reģistru līgumu sagatavošanas un apstrādes procesus;
 • piedalīties normatīvo aktu izstrādē par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu;
 • piedalīties pakalpojumu sniedzēju atlases kritēriju un nolikuma izstrādē, pretendentu pieteikumu izskatīšanā un vērtēšanā, lēmuma pieņemšanā;
 • sadarbība ar ārstniecības iestādēm (telefonkonsultācijas, sarakste, apmācību un sanāksmju organizēšana, prezentāciju gatavošana u.c.).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • organizatoriska un administratīva darba pieredze vismaz vienu gadu, pieredze darbā valsts pārvaldē vai veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • prasme koordinēt kolektīva darbu svarīgu uzdevumu risināšanā;
 • augstākā līmeņa 1. pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis,
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas  datorprasmes MS Office ( Word, Excel,vēlams MS Access) un interneta pārlūkprogrammās;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās izaugsmes un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba  rezultātiem;
 • atalgojums atbilstoši 11. mēnešalgu grupai EUR 940 (bruto) līdz EUR 1382 (bruto).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī prezentāciju (līdz 5 slaidiem (Power point)) ar redzējumu par izaicinājumiem stacionārajā veselības aprūpē, ar norādi “Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājas vietnieks” sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012) līdz 2020. gada 12. novembrim. Uzziņas pa tālruni 67043742, plašāku informāciju par Nacionālo veselības dienestu skatīt interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Otrajā kārtā iekļautie pretendenti tiks aicināti uz pārrunām klātienē, kuru laikā tiks lūgti prezentēt savu redzējumu par izaicinājumiem stacionārajā veselības aprūpē.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Nacionālais veselības dienests informē:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests;

3) papildu informāciju jūs varat iegūt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/personas-datu-apstrade.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu – Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākais eksperts (uz nenoteiktu laiku)

 Galvenie amata pienākumi:

 • veikt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjoma prognozēšanu, plānošanu un līgumu izpildes analīzes procesus;
 • gatavot pārskatus un atskaites par sniegtajiem stacionārajiem pakalpojumiem: veikt datu       analīzi, izskaidrot rezultātus, uzturēt standarta atskaites, pārbaudīt to kvalitāti;
 • veikt aprēķinus stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām un izmaksu aprēķināšanai;
 • komunikācija ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • sagatavot vēstuļu projektus sarakstei ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā  skaidrojot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošos normatīvos aktus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai medicīnā/sabiedrības veselības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, vēlams MS Access);
 • valsts valodas prasmes atbilstoši C1 līmenim;
 • angļu valodas un krievu valodas prasmes atbilstoši B līmenim;
 • spēja strādāt patstāvīgi, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem
 • augsta atbildības sajūta, loģiskā domāšana;
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās izaugsmes un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu, atbilstoši 10. mēnešalgu grupai, no EUR 829 (bruto) līdz EUR 1287 (bruto).

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākais eksperts (ierēdņa amats)” sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012) līdz 2020. gada 12. novembrim. Uzziņas pa tālruni 67043742, plašāku informāciju par Nacionālo veselības dienestu skatīt interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas konkursa pirmajā atlases kārtā, sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Nacionālais veselības dienests informē:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests;

3) papildu informāciju jūs varat iegūt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/personas-datu-apstrade.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz darbinieka amatu – Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākais eksperts (uz nenoteiktu laiku)

 Galvenie amata pienākumi:

 • veikt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu un to nodrošināšanai nepieciešamo līgumu plānošanu, sagatavošanu, apstrādi, kā arī līgumu izpildes analīzi;
 • līgumu atskaišu uzskaite, uzraudzība un kontrole;
 • normatīvo aktu izmaiņām nepieciešamās informācijas apkopošana un sagatavošana, dalība normatīvo aktu izmaiņu veikšanā stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sadaļās;
 • komunikācija ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • sagatavot stacionāro pakalpojumu pārskatus, apkopot ārstniecības iestāžu iesūtīto informāciju;
 • sagatavot vēstuļu projektus sarakstei ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā  skaidrojot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošos normatīvos aktus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (augstākā izglītība medicīnā/sabiedrības veselības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, vēlams MS Access);
 • valsts valodas prasmes atbilstoši C1 līmenim;
 • angļu valodas un krievu valodas prasmes atbilstoši B līmenim;
 • spēja strādāt patstāvīgi, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem
 • augsta atbildības sajūta, loģiskā domāšana;
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās izaugsmes un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu, atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, no EUR 756 (bruto) līdz EUR 1190 (bruto).

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Stacionāro pakalpojumu nodaļas vecākais eksperts (darbinieks)” sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012) līdz 2020. gada 12. novembrim. Uzziņas pa tālruni 67043742, plašāku informāciju par Nacionālo veselības dienestu skatīt interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas konkursa pirmajā atlases kārtā, sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Nacionālais veselības dienests informē:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests;

3) papildu informāciju jūs varat iegūt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/personas-datu-apstrade.