Vakances

19.06.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto vecākā eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu Procesu un metodiskās vadības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • analizēt un konstatēt nepieciešamās izmaiņas veselības aprūpi regulējošajos normatīvajos aktos;
 • sagatavot normatīvo aktu un starpresoru vienošanās projektus;
 • sagatavot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus;
 • nodrošināt informācijas sistēmas "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrs" pārraudzību un tās funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:

 • iegūta jurista kvalifikācija (maģistra grāds tiesību zinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • pieredze darbā valsts pārvaldē (darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze normatīvo aktu projektu, līgumu, vienošanās un administratīvo aktu izstrādē un virzībā;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu no 709,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 1070,- EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Procesu un metodiskās vadības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV – 1012 līdz 2017. gada 29. jūnijam. Tālrunis informācijai - 67043742.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu Iepirkumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • protokolēt iepirkumu komisijas darba un procedūras norisi;
 • nodrošināt saraksti ar pretendentiem, sagatavot un apkopot piedāvājumu rezultātus un ar to saistīto iepirkumu dokumentāciju;
 • koordinēt Latvijas sadarbību ar Lietuvu un Igauniju kopīgajos centralizēto ārstniecības līdzekļu iepirkumos;
 • piedalīties centralizētu iepirkumu komisiju darbā;
 • vadīt un piedalīties administratīvā darba nodrošināšanas, saimnieciska rakstura iepirkumu komisiju darbā;
 • sagatavot paskaidrojumu par iesnieguma pamatotību, iesniegt to izvērtēšanai iepirkuma komisijai un Iepirkumu uzraudzības birojam;
 • strādāt ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS).

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība ekonomikā, komerczinībās (finanšu vadībā, grāmatvedībā) vai tiesību zinātnē;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos
 • darba pieredze publisko iepirkumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (MS OFFICE);
 • teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanas;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu pirms nodokļu nomaksas no  640,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 874,- EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Iepirkumu speciālists" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai uz pastu Rīgā, Cēsu iela 31 k-3, LV – 1012 līdz 2017. gada 2. jūlijam. Tālrunis informācijai - 67043742.