Vakances

26.11.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz projekta vadītāja/-as amatu Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)  

 

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti. 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt E-veselības programmas ietvaros realizēto projektu plānošanu, koordinēšanu, ieviešanu un uzraudzību;
 • nodrošināt projektu ieviešanas un uzraudzības uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi (t.sk. koordinēt un vadīt projektu darba grupas);
 • nodrošināt projektu risku pārvaldību, kā arī nepieciešamās projektu dokumentācijas uzturēšanu un aktualizēšanu (t.sk. atskaišu sagatavošanu);
 • koordinēt un atbalstīt sadarbību ar ārpakalpojuma pakalpojuma sniedzējiem, sadarbības partneriem, interešu grupu pārstāvjiem un citām projektu realizācijā iesaistītajām institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība projektu vadības, vadības zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā;
 • praktiska pieredze publisko iepirkumu organizēšanā (t.sk. iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā);
 • pieredze vismaz 2 IT projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas līdz 1647 EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Projekta vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 5. decembrim. Papildu informācija pa tālr.67043742. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir struktūrvienība, kura nodrošina iestādes informācijas sistēmu, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas, uzturēšanu un papildināšanu, uztur iestādes datortehniku, datortīklus un standarta programmatūru. 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt IT nodaļas darbu;
 • nodrošināt  iestādes IT sistēmu darbību, kā arī  to uzturēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu;
 • izstrādāt un ieviest iestādes pārvaldībā esošo IT risinājumu attīstības stratēģiju;
 • nodrošināt tehnisko specifikāciju sagatavošanu IT iepirkumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
 • vismaz 2 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju jomā;
 • pieredze komandas / nodaļas vadībā (pakļautībā esošo cilvēku skaits vismaz 5);
 • spēja deleģēt pienākumus, vadīt un motivēt komandu;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas; 
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas līdz 1725 EUR .

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "IT nodaļas vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 5. decembrim. Papildu informācija pa tālr.67043742. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es amatu Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot vēstuļu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām, tajā skaitā skaidrojot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošos normatīvos aktus;
 • analizēt, konstatēt un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpi regulējošajos normatīvajos aktos, izvērtējot citu valstu pieredzi veselības aprūpes organizēšanā un finansēšanā;
 • nodrošināt informācijas sistēmas „Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrs” pārraudzību un tās funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām; 
 • kontrolēt informācijas par līgumattiecībās esošo ārstu saraksta sagatavošanu un ievietošanu mājas lapā;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnas/sabiedrības veselības jomā vai jurista kvalifikācija;
 • pieredze darbā veselības aprūpes jomā vai normatīvo aktu projektu, līgumu, administratīvo aktu izstrādē un virzībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (Word, Excel, PowerPoint);
 • loģiskā domāšana, tajā skaitā spēja izprast veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidošanās principus;
 • teicamas latviešu, labas angļu (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu (sarunvaloda) valodas zināšanas;
 • augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 829,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV – 1012 līdz 2018. gada 9. decembrim. Tālrunis informācijai - 67043742. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es amatu 

Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot un apstrādāt līgumus;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • apkopot, analizēt, sagatavot publicēšanai mājaslapā līgumpartneru iesūtītos pārskatus.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • darba pieredze lietvedībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Excel, MS Word);
 • normatīvo aktu pārzināšana veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu, labas  krievu un angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un atbildīgums.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 756,- EUR pēc pārbaudes laika līdz 870,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 2. decembrim. Tālrunis informācijai - 67043742.


Nacionālais veselības dienests  izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu
Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt un sadarbībā ar medicīnas profesionāļiem attīstīt Ziemeļvalstu Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas Latvijas versiju, sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par klasifikācijas pielietojumu;
 • sadarbībā ar Latvijas medicīnas profesionāļiem un ārvalstu ekspertu grupas pārstāvjiem analizēt un attīstīt Latvijas ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēmu;
 • veikt stacionāro datu pārbaudi un analīzi Vadības informācijas sistēmā, informēt slimnīcas un nodaļas vadību  par konstatētajām kļūdām;
 • gatavot priekšlikumus ārējiem normatīviem aktiem attiecībā uz stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu, kodēšanu un apmaksu;
 • gatavot prezentāciju materiālus un citu nepieciešamo skaidrojošo informāciju saistībā ar stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu;
 • gatavot atbildes uz vēstulēm, e-pastiem, sniegt atbildes uz telefona zvaniem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnā vai veselības aprūpē;
 • klīniskā vai klīniskās kodēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint);
 • atbilstoši Europass vērtējumam valodu zināšanas: latviešu – C2, angļu – B2;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto alga pārbaudes laikā no 835 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1200 EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 2. decembrim. Tālrunis informācijai - 67043742.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.