Vakances

14.08.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas projekta vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiks realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti.

 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt E-veselības programmas ietvaros realizēto projektu plānošanu, uzsākšanu, koordinēšanu, ieviešanu un uzraudzību;
 • nodrošināt projektu ieviešanas un uzraudzības uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 • identificēt problēmas E-veselības programmas ietvaros realizēto projektu ieviešanā, atrast cēloņus un piedāvāt optimālus risinājumus;
 • koordinēt sadarbību ar ārpakalpojuma pakalpojuma sniedzējiem, sadarbības partneriem, interešu grupu pārstāvjiem un citām projektu realizācijā iesaistītajām institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā, kur projekta komanda nav bijusi mazāka par 5 (pieciem) cilvēkiem, projekta ilgums nav bijis mazāks par 1 (vienu) gadu un projekta izpilde laikā tika iesaistīti vismaz 3 (trīs) līguma partneri kā pakalpojuma sniedzēji;
 • projektu vadības sertifikāts (starptautiski atzīts projektu vadības sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • praktiska pieredze publisko iepirkumu organizēšanā (t.sk. iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā);
 • labas datorprasmes (MS Office, MS Project);
 • pieredze sarežģītu vai nestandarta informācijas tehnoloģiju projektu realizācijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze ERAF struktūrfondu projektu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • angļu valodas zināšanas atbilstoši Eiropas Padomes valodas prasmes skalas augstākajam līmenim B1 vai B2, spēja sagatavot dokumentus un strādāt ar speciālo literatūru angļu valodā.

 Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu no 1250,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 1400,- EUR.

 

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Projekta vadītājs" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 21. augustam. Informācija pa tālr. 67043742.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz  iepirkumu speciālista/-es amatu Iepirkumu nodaļā (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • protokolēt iepirkumu komisijas darba un procedūras norisi;
 • nodrošināt saraksti ar pretendentiem, sagatavot un apkopot piedāvājumu rezultātus un ar to saistīto iepirkumu dokumentāciju;
 • vadīt un piedalīties iepirkumu komisiju darbā, tajā skaitā ārstniecības līdzekļu iepirkumu komisiju darbā;
 • sagatavot paskaidrojumu par iesnieguma pamatotību, iesniegt to izvērtēšanai iepirkuma komisijai un Iepirkumu uzraudzības birojam;
 • nodrošināt iepirkumu līgumu projektu izstrādi un saskaņošanu;
 • strādāt ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS).

 

Prasības pretendentiem: 

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • zināšanas un darba pieredze publisko iepirkumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze iepirkumu komisijas darbā kā komisijas priekšsēdētājam, komisijas loceklim vai komisijas sekretāram tiks uzskatīta par priekšrocību;
 •  ļoti labas datorprasmes (MS OFFICE);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties un sagatavot dokumentus iepirkumu jomā;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus;
 • bruto atalgojumu no  664,- līdz 756,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 994,- EUR.

 

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Iepirkumu speciālists" lūgums sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu olita.auzina@vmnvd.gov.lv vai  pa pastu  Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV–1012 līdz 2017. gada 27. augustam. Informācija pa tālr. 67043742.

 Nacionālais veselības dienests
izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-tes amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (uz noteiktu laiku) 

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt administratīvās lietas par personu tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē;
 • izskatīt lietas par no citām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices saņemtajiem dokumentiem par personām, kuras apdrošinātas citā dalībvalstī;
 • izskatīt nodaļas kompetencē esošos iesniegumus;
 • informēt fiziskas un juridiskas personas par tiesībām atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem saņemt veselības aprūpi citās dalībvalstīs.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pārzināt valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus un administratīvo procesu reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī spēt tos piemērot praksē;
 • pieredze veselības nozarē un Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar datoru (programmas Word, Excel u.c.) un citiem biroja tehniskajiem līdzekļiem;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas.

 Piedāvājam:

 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē;
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā komandā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu no 756,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 994,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" lūgums sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auziņa@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV–1012 līdz 2017. gada 27. augustam. Informācija pa tālr. 67043742.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiks realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti.

 Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt nodaļas darbu;
 • izstrādāt un ieviest E-veselības sistēmas attīstības stratēģiju veselības nozarē;
 • analizēt ārējo sadarbības partneru biznesa procesus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā, ar mērķi attīstīt tos, izmantojot Dienesta pārziņā esošās informācijas sistēmas un jaunus IT risinājumus, kā arī piesaistīt un koordinēt ne tikai Dienesta, bet arī ārpakalpojuma resursus projektu realizācijā;
 • kontrolēt Dienesta pārziņā esošo IT attīstības projektu uzdevumu izpildi, kā arī to atbilstību kvalitātes prasībām;
 • izvērtēt normatīvo aktu prasības saistībā ar Dienesta realizētajiem IT attīstības projektiem, izstrādāt priekšlikumus prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējuma piesaistei;
 • veidot un uzturēt attiecības ar Dienesta sadarbības partneriem (nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes iestādes, veselības aprūpes iestādes).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā vai informācijas tehnoloģiju jomā;
 • rezultatīva pieredze sarežģītu vai nestandarta informācijas tehnoloģiju projektu realizācijā, t.sk. vēlama pieredze ERAF projektu realizācijā;
 • vēlama pieredze veselības aprūpes jomā;
 • pieredze komandas / nodaļas vadībā (pakļautībā esošo cilvēku skaits vismaz 5);
 • spēja deleģēt pienākumus, vadīt un motivēt komandu;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint);
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu no 1052 līdz 1382 EUR  (bruto alga pārbaudes laikā), pēc pārbaudes laika alga atbilstoši darbinieka pieredzei un darba sniegumam.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vadītājs IT projektu attīstības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 21augustam. Informācija pa tālr. 67043742.