Vakances

23.01.2017.  |   Drukas versija
Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337) izsludina konkursu
 uz direktora vietnieka/-ces ierēdņa/-es amatu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, koordinēt un kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, lai nodrošinātu Nacionālā veselības dienesta mērķu sasniegšanu atbilstoši noteiktajai stratēģijai;
 • organizēt attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu, kā arī informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektu izstrādi;
 • izstrādāt un vadīt attīstības projektus, kas nepieciešami stratēģisko mērķu sasniegšanai.
 • uzraudzīt Dienesta starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā;
 • koordinēt sadarbību ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;
 • koordinēt un uzraudzīt juridisko un fizisko personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs, politoloģijā, Eiropa studijās, uzņēmējdarbības vadībā vai tiesību zinātnē), kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā iestādē vai uzņēmumā;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par iestādes pamatdarbības jautājumiem, valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa jautājumiem un veselības aprūpes politikas īstenošanu;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • labas plānošanas, organizēšanas un kontroles prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • pretendentiem jāiesniedz redzējums (ne vairāk kā divas lapas) par Nacionālā veselības dienesta prioritātēm un attīstību.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 1354,- EUR, pēc pārbaudes laika   līdz 1468,- EUR.

Pretendentiem  līdz 2017. gada 9. martam lūdzam nosūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai iesniegt slēgtā aploksnē Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieka amatu"):


 1. 1) motivētu pieteikumu, kurā iekļauts arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. 2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);
 3. 3) augstāko izglītību un svešvalodu zināšanu apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.
 4. Tālrunis uzziņām 67043742.

 

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337) izsludina konkursu
uz Ārstniecības pakalpojumu departamenta Procesu un metodiskās vadības nodaļas
vecākā/-s eksperta/-tes ierēdņa/-es amatu
(1 vakance uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt rādītāju, kas raksturo būtiskākās veselības aprūpes tendences, regulāru analīzi, identificējot problēmas veselības aprūpes organizēšanas kārtībā un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumos;
 • gatavot atzinumus par citu institūciju un struktūrvienību iesniegtajiem priekšlikumiem par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā;
 • gatavot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus un ieteikumus to piemērošanai;
 • atlasīt informācijas sistēmās ievadītos datus un gatavot nepieciešamos pārskatus;
 • gatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams medicīnā;
 • divu gadu darba pieredze veselības aprūpes jomā;
 • zināšanas par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;
 • labas datorprasmes (EXEL, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B1/B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 790,- EUR, pēc pārbaudes laika  līdz 862,- EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Procesu un metodiskās vadības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 5. martam. Informācija pa tālr.67043742.