Vakances

08.02.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz jurista/-es amatu Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
 • sagatavot nodaļas kompetencē esošos administratīvos aktus;
 • pārstāvēt iestādes intereses tiesā un sagatavot visu veidu dokumentus tiesai;
 • sagatavot un izskatīt līgumu projektus;
 • izstrādāt nodaļas kompetencē esošos iekšējos normatīvos aktus;
 • sniegt juridiskus atzinumus un skaidrojumus.

Prasības pretendentiem:

 • iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze jurista amatā;
 • pieredze darbā ar administratīvo aktu izstrādi;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL);
 • teicamas latviešu, labas krievu, angļu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 930,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1257,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Jurists Juridiskā atbalsta nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2019. gada 17. februārim. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās, kur pretendentu atbilstība tiks vērtēta:

1.kārtā visiem – ņemot vērā pretendenta iesniegtajos dokumentos esošo informāciju;

2.kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā uzdevuma izpildi, ko pretendenti tiks lūgti izpildīt;

3.kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā klātienes intervijas rezultātus, kurā tiks izmantota pārrunu un testu metodika.

 


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt un sadarbībā ar medicīnas profesionāļiem attīstīt Ziemeļvalstu Ķirurģisko manipulāciju klasifikācijas Latvijas versiju, sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par klasifikācijas pielietojumu;
 • sadarbībā ar Latvijas medicīnas profesionāļiem un ārvalstu ekspertu grupas pārstāvjiem analizēt un attīstīt Latvijas ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēmu;
 • veikt stacionāro datu pārbaudi un analīzi Vadības informācijas sistēmā, informēt slimnīcas un nodaļas vadību par konstatētajām kļūdām;
 • gatavot priekšlikumus ārējiem normatīviem aktiem attiecībā uz stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu, kodēšanu un apmaksu;
 • gatavot prezentāciju materiālus un citu nepieciešamo skaidrojošo informāciju saistībā ar stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmu;
 • darbs pie stacionāro veselības pakalpojumu sniedzēju stratēģiskās atlases kritēriju izstrādāšanas, pieteikumu izvērtēšanas u.c.;
 • gatavot atbildes uz vēstulēm, e-pastiem, sniegt atbildes uz telefona zvaniem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnā vai veselības aprūpē;
 • klīniskā vai klīniskās kodēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint);
 • atbilstoši Europass vērtējumam valodu zināšanas: latviešu – C2, angļu – B2;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības iespējas un dinamisku darbu;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 835,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1200,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012 līdz 2019. gada 18. februārim. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

 


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es ierēdņa/-nes amatu Stacionāro pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • gatavot pārskatus un atskaites par sniegtajiem stacionārajiem pakalpojumiem: veikt datu analīzi, izskaidrot rezultātus, uzturēt standarta atskaites, pārbaudīt to kvalitāti;
 • veikt datu apkopošanu un analīzi par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildi;
 • darbs ar aprēķiniem, rēķinu veidošanu, pārbaudīšanu Vadības informācijas sistēmas stacionāro pakalpojumu modulī;
 • izvērtēt ārstniecības iestāžu priekšlikumus attiecībā uz stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām;
 • veikt aprēķinus stacionārās veselības aprūpes sistēmas apmaksas izmaiņām; pakalpojumu apmaksai un izmaksu aprēķināšanai;
 • komunikācija ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai datorzinātnēs;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes ( MS Excel, MS Word, vēlams MS Access);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 829,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (ar norādi vecākais eksperts Stacionāro pakalpojumu nodaļā) pa e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV – 1012 līdz 2019. gada 18. februārim. Informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

 


Nacionālais veselības dienests  izsludina konkursu uz vecākā/-s ekonomista/-es amatu Rīgas nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sastādīt līgumu finanšu pielikumus un uzraudzīt budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • pārbaudīt informācijas sistēmā izveidotos rēķinus;
 • sagatavot maksājumu pieteikumus;
 • sagatavot pārskatus un dažāda veida operatīvo informāciju;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā;
 • vismaz viena gada pieredze finanšu jomā;
 • zināšanas par veselības nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas datorprasmes (MS Excel, Word);
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • psiholoģiskā noturība;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 994,- EUR

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Vecākais ekonomists Rīgas nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2019. gada 10. februārim. Tālrunis informācijai 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/tes amatu Rīgas nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju;
 • veikt ambulatoro datu apkopošanu;
 • analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, dabas zinātnēs, ekonomikā vai finansēs;
 • ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • darba pieredze veselības aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto algu pārbaudes laikā 785,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1037,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Rīgas nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 10. februārim. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

 

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.