Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

29.03.2017.  |   Drukas versija

Lai iekļautu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai veiktu esoša veselības aprūpes pakalpojuma tarifa pārrēķinu, ārstniecības iestādei vai ārstniecības personu profesionālajai apvienībai ir jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā iesniegums (brīvā formā).

Iesniegumam jāpievieno informācija, kas minēta Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 284. punktā vai 288. punktā.


Lai atvieglotu iesniedzējam informācijas sagatavošanu, NVD piedāvā aizpildīt atbilstošu iesnieguma pielikumu.

Iesnieguma pielikumi:


Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas, tarifa un ietekmes aprēķināšanas NVD sagatavo atzinumu par iespēju iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un iesniedz to Veselības ministrijai, kā arī informē ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu profesionālo apvienību. Atzinums tiek sagatavots 30 dienu laikā ar iespēju pagarināt termiņu līdz četriem mēnešiem.

Papildu informāciju par pakalpojuma iesniegšanas kārtību var saņemt, rakstot uz e-pastu tatjana.valentinasa@vmnvd.gov.lv.