Iesniegumu veidlapas

09.07.2020.  |   Drukas versija

Iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā var iesniegt:


  • Klātienē – personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā;
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam pa pastu;
  • Elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv
  • Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".


Iedzīvotājiem

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājumu veikšanas

Medikamentu kompensēšana individuālā kārtībā 

S veidlapas

E104 veidlapa

Izdevumu atmaksa par citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Iekļaušana veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē

Pacienta reģistrācijas atbloķēšana pie ģimenes ārsta

Izdevumu atlīdzināšana trūcīgām personām

Cita cilvēka pilnvarošana darbībām E-veselības portālā, piemēram, e-recepšu zāļu iegādei

Iesniegums citu pakalpojumu saņemšanai


Speciālistiem

Recepšu veidlapu iegāde

Kompensējamie medikamenti un medicīnas ierīces

Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana (iesniegums sagatavojams brīvā formā)