Iesniegumu veidlapas

17.04.2019.  |   Drukas versija

Iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā var iesniegt:


  • Klātienē – personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā 3. stāvā;
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam pa pastu;
  • Elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv
  • Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Iedzīvotājiem

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājumu veikšanas

Medikamentu kompensēšana individuālā kārtībā (iesniegums sagatavojams brīvā formā)

S veidlapas

E104 veidlapa

Izdevumu atmaksa par citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem


Speciālistiem

Recepšu veidlapu iegāde

Kompensējamie medikamenti un medicīnas ierīces

Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana (iesniegums sagatavojams brīvā formā)

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana