EVAK karte

17.01.2018.  |   Drukas versija

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs (turpmāk - Dalībvalsts) un savā valstī ir sociāli apdrošināts. Īslaicīgi uzturoties citā Dalībvalstī, EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Sniedzamo pakalpojumu veidu un apmēru katrā individuālajā gadījumā izvērtē ārstējošais ārsts.


EVAK iesnieguma veidlapa


EVAK saņemšanas iespējas

 • Klātienē.
  Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā (Klientu apkalpošanas centrā 3. stāvā) vai kādā no NVD nodaļām un uzrādot pasi vai personas apliecību. Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu. EVAK izgatavošanai nepieciešamas vien dažas minūtes.
 • Pa pastu, nosūtot pieteikumu elektroniski.
  Autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv (sadaļa "Iedzīvotājs" – "Ģimenes ārsts un EVAK" – "Mans EVAK") un aizpildot pieteikuma formu vai izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)". Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
 • Pa pastu, nosūtot pieteikumu pa pastu.
  Aizpildot un parakstot iesniegumu, kas jānosūta aploksnē Nacionālajam veselības dienestam. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
 • Pa pastu, nosūtot ar e-parakstu parakstītu pieteikumu.
  Elektroniski aizpildot iesniegumu un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas ir jānosūta uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Pēc tā saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei. Vairāk par pieteikšanos "e-paraksts" - www.eparaksts.lv.

Kas jāņem vērā?

 • Ja nav nepieciešama papildu informācijas pārbaude, klātienē EVAK izsniedz tajā pašā dienā, kad tiek iesniegta aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa.
 • Klātienē EVAK var saņemt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vai iedzīvotāja likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis). Pilnvarotais pārstāvis var saņemt EVAK, ja tiek uzrādīta notariāli apstiprināta pilnvara (piemēram, ja pilngadīga persona vēlas saņemt EVAK priekš citas pilngadīgas personas).
 • Lai nepilngadīga persona saņemtu EVAK, nepilngadīgās personas mātei vai tēvam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments. Citam likumiskajam pārstāvim jāuzrāda arī dokuments par nepilngadīgās personas pārstāvības likumību.
 • EVAK nesedz pacienta iemaksas vai repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Līdz ar to papildus Jūs varat iegādāties privāto ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas.

Darba laiks EVAK saņemšanai

 • Rīgā. Klientu apkalpošanas centrā 3. stāvā. Kontaktinformācija.
  Pirmdienās plkst. 8.30 - 18.30. Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 8.30- 17.00. Pirmssvētku dienās plkst. 8.30 - 16.00.
 • Citās pilsētās (Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī). Kontaktinformācija.
  Pirmdienās plkst. 8.30 - 18.00. Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 8.30 - 16.30. Pirmssvētku dienās plkst. 8.30 - 15.30.

Izmaksas

 • EVAK tiek izsniegta bez maksas un ir derīga trīs gadus. Pēc EVAK derīguma termiņa beigām jaunas EVAK saņemšana ir bez maksas. Bez maksas EVAK tiek izsniegta arī viena mēneša laikā pirms spēkā esošās EVAK derīguma termiņa beigām!
 • Ja derīguma termiņš nav beidzies, bet ir nepieciešams saņemt jaunu EVAK (piemēram, tās nozaudēšanas gadījumā, uzvārda maiņas dēļ), atkārtota EVAK saņemšana ir maksas pakalpojums, par kuru jāmaksā 3,13 EUR.
 • Maksājumu par atkārtotu EVAK saņemšanu var veikt klātienē Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā Rīgā (no plkst. 8.30 līdz 17.00 un pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.30) vai kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām citās Latvijas pilsētās (no plkst. 8.30 līdz 16.30), izmantojot bankas norēķinu karti vai veicot bankas pārskaitījumu. Ar bankas rekvizītiem pārskaitījuma veikšanai var iepazīties šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes


Aplikācija "European Health Insurance Card". Aplikācijā pieejama informācija par EVAK un tās saņemšanas iespējām, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņu numuriem citās Eiropas valstīs. Tajā iekļauta arī informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību citās valstīs un informācija par kartes atjaunošanu, ja EVAK ir nozaudēta. Aplikācija pieejama 25 valodās. Lejuplādēt aplikāciju "European Health Insurance Card" var šajā saitē. 

Aplikācija "Ceļo droši". Noderīga informācija drošai ceļošanai pieejama arī aplikācijā "Ceļo droši" - ceļojumu plānotājs, ieteikumi ceļotājiem, informācija par riskiem un kontakti, kur vērsties ārkārtas gadījumā, kā arī konsulārais reģistrs. Lejupielādēt aplikāciju "Ceļo droši" var šajā saitē.


Kā rīkoties, ja Jums nav EVAK, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība?

1. Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo kompetento institūciju, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā, un lūdz, lai tā pieprasa no Latvijas EVAK aizvietojošo sertifikātu. EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atradāties vai atrodaties ārstniecības iestādē.

EVAK aizvietojošo sertifikātu var pieprasīt arī pats pacients, iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu. Iesniegumā jānorāda precīzs ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, uz kuru jānosūta aizvietojošais sertifikāts, un e-pasta adrese, ja tāda ir.

2. Ja Jūs nevarat vienoties ar ārstniecības iestādes personālu vai ir kādi citi kavējoši apstākļi, tad:

 • ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā informējiet, ka Jūs esat Dalībvalsts iedzīvotājs un pārliecinieties, vai šī ārstniecības iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;
 • Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas;
 • saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;
 • gada laikā kopš sniegta veselības aprūpe iesniedziet Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu un maksājumu apliecinošus dokumentus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.);
 • Nacionālais veselības dienests pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti;
 • gaidiet savu potenciālo izmaksu atlīdzināšanu.

Lūgums ņemt vērā, ka šis process var ieilgt, kamēr Nacionālais veselības dienests saņems informāciju no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Turklāt izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi.


Kur vērsties ārkārtas situācijās?

Ārkārtas situācijās (smagas saslimšanas, nāves gadījumi, katastrofas u. tml.) Jūs varat zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tālruņa numuru +371 26337711, kas paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību neparedzētās situācijās nonākušajiem Latvijas valsts piederīgajiem ārvalstīs.