Ģimenes ārstu darbības rādītāji

31.08.2018.  |   Drukas versija
Ikgadējā ģimenes ārstu darbības novērtēšana tiek veikta, vērtējot ģimenes ārstu prakšu darbību atbilstoši valstī noteiktajiem 13 darba kvalitātes kritērijiem. Tiek izvērtēts to ģimenes ārstu darbs, kuri iepriekšējā gadā snieguši valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bijuši līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un nav tikuši aizvietoti.

Jāņem vērā, ka ar kritērijiem tiek vērtētas noteiktas prakses darbības jomas, bet ne viss prakses sniegtais pakalpojumu klāsts.

Labākos 2017. gada rezultātus, izpildot visus kvalitātes kritērijus, valstī sasnieguši 15 ģimenes ārsti: Hedviga Kronberga un Jolanta Martinsone-Bičevska (Rīgā), Aina Braķe (Ērgļos), Modrīte Silavniece (Balvos), Anita Šnikvalde (Alūksnē), Inga Nātra (Valkā), Vija Zvaigzneskalne (Tukumā un Engurē), Dace Cābele (Liepājā), Dzidra Trumpika (Rucavā), Vija Sniedziņa (Talsos), Ainis Dzalbs (Staļģenē), Inese Lejniece (Pļaviņās un Vietalvā), Ērika Borisova un Inita Žunna (Jelgavā), Iveta Čivkule (Naujenes pagastā).

Novērtēšanas rezultāti