Ārstu gaidīšanas saraksti

02.09.2020.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests veido un uztur primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu:

  1. 1) ģimenes ārstiem;
  2. 2) ārstniecības iestādēm, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus;
  3. 3) ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpi mājās, tai skaitā rehabilitāciju.

Gaidīšanas saraksts tiek veidots un uzturēts šādām administratīvajām teritorijām.


Kārtības, kādā pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts, svītrots un atlasīts no gaidīšanas saraksta


Ārstu gaidīšanas saraksti