Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze stacionāros

19.12.2018.  |   Drukas versija

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un izpildi (2018. gada janvāris – novembris) 

1 x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Dati par 1-2 dienu hospitalizācijām (2018. gada 1. janvāris - 30. septembris)

1 x ceturksnī

2.

Hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita (2018. gada 1. janvāris - 30. septembris)

1 x ceturksnī

3.

Dati par ārstniecības iestāžu norādītajiem neatliekamā medicīniskā stāvokļa līmeņiem stacionārajās kartēs (2018. gada janvāris - jūnijs)

1 x ceturksnī

4.

Dzemdību pakalpojumu īpatsvars (2018. gada janvāris - 30. septembris)

1 x ceturksnī

5.

Observācijas gadījumu skaits un īpatsvars uzņemšanas nodaļā (2018. gada janvāris - 30. septembris)

1 x ceturksnī

6.

Uz mājām izrakstītie pacienti, kas atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neiesk. pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija) 2018. gada janvārī – jūnijā

1 x pusgadā

7.

Ārstniecības iestādē hospitalizēto pacientu skaits, ķirurģiski ārstēto un ārstniecības iestādē mirušo pacientu skaita īpatsvars 2018. gada janvārī - jūnijā

1 x pusgadā

8. Ārstniecības iestādē hospitalizēto pacientu skaits un vidējais ārstēšanas ilgums (2018. gada 1. janvāris - 30. septembris) 1 x ceturksnī

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā mēneša beigām.  

 

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums**

1.

Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu 2017. gadā

1 x gadā

2.

Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu 2017. gadā

1 x gadā

3.

Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku vai išēmisku insultu 2017. gadā

1 x gadā

4.

Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku vai išēmisku insultu 2017. gadā

1 x gadā

5.

Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, neatliekama rehospitalizācija 30 dienu laikā tajā pašā slimnīcā 2017. gadā

1 x gadā

6.

Veikto procedūru laikā gūtās traumas (blakus diagnoze) un atstātie svešķermeņi (blakus diagnoze) uz 100 izrakstīšanas gadījumiem 2017. gadā

1 x gadā

7.

Dati par III un IV pakāpes starpenes plīsumiem pie vaginālām dzemdībām (ar un bez instrumenta) 2017. gadā

1 x gadā

8.

Dzemdības ar ķeizargriezienu un dzemdību komplikāciju gadījumi (pacientu skaita procentuālais īpatsvars no kopējā dzemdību skaita) 2017. gadā

1 x gadā

9.

Pēcoperācijas plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas 2017. gadā

1 x gadā

10. Pēcoperācijas dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas pēc gūžas un ceļa endoprotezēšanas operācijas 2017.gadā 1 x gadā
11. Vidējais gultasdienu skaits uz pacientu un vidējais gultu noslogojums slimnīcās 2017. gadā 1 x gadā
12. Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā 2017. gadā 1 x gadā

** Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā gada 1. jūnijam.