Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs

26.11.2020.  |   Drukas versija

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums1

1.

Kopējais ambulatorās veselības aprūpes līdzekļu izlietojums 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

1 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.  

 

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA)

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums2

1.

Kopējais veiktais SAVA darbs 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

2.

Veiktais SAVA darbs Rīgas nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

3.

Veiktais SAVA darbs Zemgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

4.

Veiktais SAVA darbs Kurzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

5.

Veiktais SAVA darbs Latgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

6.

Veiktais SAVA darbs Vidzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

2 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums3

1.

Kopējais veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

2.

Veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām Rīgas nodaļā 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

3.

Veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām Zemgales nodaļā 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

4.

Veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām Kurzemes nodaļā 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

5.

Veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām Latgales nodaļā 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

6.

Veiktais darbs sadalījumā pa pakalpojumu programmām Vidzemes nodaļā 2020. gada 6 mēnešos

1 x ceturksnī

3 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums4

1.

Kopējais veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

2.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā Rīgas nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

3.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā Zemgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

4.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā Kurzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

5.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā Latgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

6.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā zobārstniecībā Vidzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

4 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums5

1.

Kopējais veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

2.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās Rīgas nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

3.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās Zemgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

4.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās Kurzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

5.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās Latgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

6.

Veiktais darbs valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās Vidzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

5 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums6

1.

Kopējais noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

2.

Noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem Rīgas nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

3.

Noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem Zemgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

4.

Noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem Kurzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

5.

Noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem Latgales nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

6.

Noslēgto līgumu un veiktā darba apjoms laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem Vidzemes nodaļā 2020. gada 9 mēnešos

1 x ceturksnī

6 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.