Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze ambulatorajās iestādēs

23.11.2018.  |   Drukas versija

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros
(2018. gada 9 mēnešos):

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veikto darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA)
(2018. gada 9 mēnešos):

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām
(2018. gada 9 mēnešos): 

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā
(2018. gada 9 mēnešos):

Pārskats par veikto darba apjomu valsts apmaksātajai veselības aprūpei mājās
(2018. gada 9 mēnešos):

Pārskats par noslēgtiem līgumiem un veikto darba apjomu laboratoriskiem un histoloģiskiem pakalpojumiem
(2018. gada 9 mēnešos):