Ārstniecības iestāžu pārskatu apkopojums

09.04.2020.  |   Drukas versija

Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam, kā arī nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam 2019. gada 12 mēnešos 

1 x ceturksnī

2.  Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs 2019. gadā 1 x gadā

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.  

 

Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs

Nr.  Datu veids Datu atjaunošanas biežums
1. 

Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs 2019. gadā

1 x gadā