Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

05.03.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa)

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

6. pielikums - Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

7. pielikums - Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

8. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība


Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

1) Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

2) Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

3) Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

4) Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi

5) No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6) Dežūrārstu darbības kārtība

7) Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta)

8) Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju primārās diagnostikas izmeklējumiem

9) Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas izmeklējumiem

10) Rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība

11) Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

12) Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

13) Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

14) Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

15) Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

16) Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

17) Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku

18) Konsīlija slēdziena noformēšanas nosacījumi  pacientam ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisko slimību

19) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību

20) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm

21) Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz turpmākajiem pēcskrīninga izmeklējumiem

22) Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

23) Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem

24) Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu pasūtījums

25) Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu izlietojuma pārskats

26) Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījuma veidlapa

27) Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas (nodrošina VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

28) Nosūtījums pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) ambulatoram izmeklējumam

29) Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET) pakalpojuma sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

30) Apmaksas nosacījumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

1) Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam (jāiesniedz trīs reizes gadā: līdz 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz 2019. gada 31. janvārim)

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

4) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē

5) Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6) Pārskats par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu

7) Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai

8) Pārskats par maksas veselības aprūpes pakalpojumu apjomu