Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

14.10.2020.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa)

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

6. pielikums - Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

7. pielikums - Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

8. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība

9. pielikums - Psihiatriskās palīdzības dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanas kārtība


Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

1) Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

2) Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

3) Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

4) Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi

5) No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6) Dežūrārstu darbības kārtība

7) Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

8) Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

9) Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

10) Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

11) Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

12) Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

13) Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

14) Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz turpmākajiem pēcskrīninga izmeklējumiem

15) Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem

16) Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku

17) Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju primārās diagnostikas izmeklējumiem

18) Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas izmeklējumiem

19) Konsīlija slēdziena noformēšanas nosacījumi pacientam ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisko slimību

20) Nosūtījums pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) ambulatoram izmeklējumam

21) Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET) pakalpojuma sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

22) Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas (nodrošina VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

23) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību

24) Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm

25) Rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība

26) Apmaksas nosacījumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai

27) Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu pasūtījums

28) Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu izlietojuma pārskats

29) Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījuma veidlapa

30) Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai

31) Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšana:

32) Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

33) Ārstniecības iestādes kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai aprēķina metodika un apmaksas kārtība

34) Enterālās un parenterālās barošanas līdzekļu pasūtīšanas kārtība

35) Nosūtīšanas kārtība uz pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET) ambulatoro pakalpojumu


Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu:

7.3.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem (jāiesniedz trīs reizes gadā: līdz kārtējā gada 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz nākošā gada 31. janvārim)

7.3.4. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

7.3.5. Pārskats par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu