Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

22.01.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi:

1. pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa)

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

6. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība:

7. pielikums - Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem izsniegšanas noteikumi

8. pielikums - Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi


Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi

6.1.5. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6.1.6. Dežūrārstu darbības kārtība

6.1.7. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta)

6.1.8. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju primārās diagnostikas izmeklējumiem

6.1.9. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas izmeklējumiem

6.1.10. Rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība

6.1.11. Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

6.1.12. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.13. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.14. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.15. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

6.1.16. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

6.1.17. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas

6.1.18. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku

6.1.19. Konsīlija slēdziena noformēšanas nosacījumi  pacientam ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisko slimību

6.1.20. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību

6.1.21. Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm

6.1.22. Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz tālākiem pēc skrīninga izmeklējumiem

6.1.23. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

6.1.24. Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem

6.1.25. Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu pasūtījums

6.1.26. Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu izlietojuma pārskats

6.1.27. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījuma veidlapa

6.1.28. Pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai

6.1.29. Pārskats par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu

6.1.30. Pārskats par maksas veselības aprūpes pakalpojumu apjomu

6.1.31. Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas (nodrošina VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

6.1.32. Nosūtījums pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) ambulatoram izmeklējumam

6.1.33. Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET) pakalpojuma sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

6.1.34. Apmaksas nosacījumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai

Līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas:

1) Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam (jāiesniedz trīs reizes gadā līdz 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz 2019. gada 31. janvārim)

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

4) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē