Laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

31.08.2020.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas kārtība 

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi


Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

1) Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

2) Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

3) Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

4) Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu veidi

5) Dežūrārstu darbības kārtība

6) Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

7) Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

8) Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

9) Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas

10) Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem

11) Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai diagnostikai

12) Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai pirms un pēc aknu transplantācijas (ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" speciālista nosūtījumu)

13) Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai

14) Apmaksas nosacījumi cukura diabēta laboratoriskiem skrīningizmeklējumiem

15) Ārstniecības iestādes kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai aprēķina metodika un apmaksas kārtība


Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

7.3.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem (jāiesniedz trīs reizes gadā: līdz kārtējā gada 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz nākošā gada 31. janvārim)

7.3.4. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem


Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - References laboratorijas finansējums 2018. gadam

2. pielikums - References laboratorijas pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu

3. pielikums - Informācija references laboratorijas tarifu pārrēķināšanai

4. pielikums - Ārstniecības personu, kas nodrošina references pakalpojuma sniegšanu, saraksts

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība par references izmeklējumiem

6. pielikums - Starplaboratoriju salīdzinošo testu manipulācijas