Laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

13.03.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi


Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

7.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

7.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

7.1.4. Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu veidi

7.1.5. Dežūrārstu darbības kārtība

7.1.6. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta)

7.1.7. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

7.1.8. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

7.1.9. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

7.1.10. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

7.1.11. Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas

7.1.12. Nosūtījuma uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem

7.1.13. Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai diagnostikai

7.1.14. Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai pirms un pēc aknu transplantācijas (ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" speciālista nosūtījumu)

7.1.15. Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai


Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

1) Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam (jāiesniedz trīs reizes gadā līdz 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz 2019. gada 31. janvārim)

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē


Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - References laboratorijas finansējums 2018. gadam

2. pielikums - References laboratorijas pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu

3. pielikums - Informācija references laboratorijas tarifu pārrēķināšanai

4. pielikums - Ārstniecības personu, kas nodrošina references pakalpojuma sniegšanu, saraksts

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība par references izmeklējumiem

6. pielikums - Starplaboratoriju salīdzinošo testu manipulācijas