Zobārstniecības pakalpojumu līguma paraugs

14.05.2020.  |   Drukas versija

Līguma paraugs

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: