Zobārstniecības pakalpojumu līguma paraugs

18.03.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi

1. pielikums - Zobārstniecības pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks (veidlapa)

4. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

5. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

6. pielikums - Līdzekļu apjoms zobārstniecības pakalpojumu apmaksai 


Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (Redakcija no 2018. gada 7. marta)

6.1.5. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.6. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.7. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.8. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

6.1.9. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

6.1.10. Pārskats par rindas garumu plānveida zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai

6.1.11. Indikācijas vispārējai anestēzijai zobārstniecībā


Līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

1) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē