Zobārstniecības pakalpojumu līguma paraugs

11.10.2018.  |   Drukas versija

Līguma paraugs

Līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas:

1) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē