Primārās veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

05.03.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs


Līguma pielikumi 

1. pielikums - Primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

4. pielikums - Ārstniecības iestādes darba laiks un Nacionālā veselības dienesta mājas lapā publiskojamā prakses informācija

5. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

6. pielikums - Plānotais finansējuma apjoms primārās veselības aprūpes sniegto pakalpojumu apmaksai un nodrošināšanai


Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. Apliecinājums par ģimenes ārsta aizvietošanu

6.1.5. Ģimenes ārsta sniegto valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts

6.1.6. No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6.1.7. Dežūrārstu darbības kārtība

6.1.8. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (redakcija no 2018. gada 7. marta)

6.1.9. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.10. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.11. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

6.1.12. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

6.1.13. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku

6.1.14. Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem

6.1.15. Pārskats par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.16. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

6.1.17. Ģimenes ārstu gada darbības novērtējuma kārtība

6.1.18. "Informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību - ģimenes ārsta aizvietotāju"


Līguma 6.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

1) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

2) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē