Par Kontaktpunktu

10.08.2018.  |   Drukas versija

Kas ir Kontaktpunkts?

Kontaktpunkts ir informācijas centrs, kas sniedz informāciju par savas valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību. Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts saraksts ar visu dalībvalstu kontaktpunktiem. Par konkrētas valsts veselības aprūpes sistēmu informāciju iespējams uzzināt no konkrētās valsts kontaktpunkta.

Latvijā Kontaktpunkta funkcijas pilda Nacionālais veselības dienests.

Kā izmantot Kontaktpunktu?

Kontaktpunkts sniedz informāciju:

  • mājaslapā;
  • telefoniski pa bezmaksas tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (darbdienās plkst. 8.30 - 17.00), kā arī tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (darbdienās plkst. 8.30 - 17.00)*;
  • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.

Mājaslapā atbilstoši Pārrobežu veselības aprūpes Direktīvai tiek sniegta informācija par:

  • pacientu tiesībām;
  • veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
  • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
  • obligātām prasībām ārstniecības iestādēm;
  • Ārstniecības riska fondu;
  • sūdzību par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti iesniegšanas kārtību;
  • kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs.