Kontakti

22.11.2018.  |   Drukas versija
Kontaktinformācija

Klientu apkalpošanas centrs
Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 3. stāvs), Rīga
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234 (darbdienās plkst. 8:30 - 17:00)


Centrālais birojs
Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja), Rīga, LV-1012
Sekretariāts: 67043700
Fakss: 67043701
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Rīgas nodaļa
Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja), Rīga, LV-1012, tālr. 67201282, fakss 67201285
E-pasts: riga@vmnvd.gov.lv

Zemgales nodaļa
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālr. 63027249, fakss 63007087
E-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Kurzemes nodaļa
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, fakss 63323696
E-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv

Latgales nodaļa
Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422236, fakss 65422236
E-pasts: latgale@vmnvd.gov.lv

Vidzemes nodaļa
Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013
E-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!


Centrālais birojs un Rīgas nodaļa kartē

Līdz Cēsu ielas pieturai, kas atrodas uz Brīvības ielas, var nokļūt ar 1., 3., 6., 14., 21. un 40. autobusu, kā arī 12. un 17. trolejbusu.

Autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti atrodas pirms elektroniskās barjeras, kas izvietota pie "Barons kvartāls"centrālās iebrauktuves, iebraucot no Cēsu ielas (kreisajā pusē).

Darba laiks
 • Darbdienās - plkst. 8:30 - 17:00
 • Brīvdienās - slēgts

Darba laiks atšķiras atbilstoši pakalpojuma veidam! Aicinām skatīt mājaslapas sadaļu "Nacionālā veselības dienesta pakalpojumi" (izvēloties attiecīgo pakalpojumu, piemēram, "EVAK karte", "Recepšu veidlapu izplatīšana" u.c.).

Rekvizīti

Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanai
Konts: LV19TREL1060001239600
Reģistrācijas Nr.: 90000050138
Valsts kase, kods: TRELLV22

Informācija par maksājuma mērķī norādāmo informāciju ir pieejama šeit.


Nacionālā veselības dienesta rekvizīti
Konts: LV53TREL2290674014000
Reģistrācijas Nr.: 90009649337
Valsts kase, kods: TRELLV22

E-veselības lietotāju atbalsta dienests

Speciālistiem

 • Informatīvais tālrunis - 67803301
  Informācija par E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošanu.

Iedzīvotājiem

 • Informatīvais tālrunis - 67803300
  Informācija par E-veselības portāla lietošanu.

Lietotāju atbalsta dienests strādā katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00. Konsultāciju var saņemt arī rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Informācija mediju pārstāvjiem

Evija Štālberga, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Tālr. 67045007, e-pasts: evija.stalberga@vmnvd.gov.lv 

Datu aizsardzības speciālists
Iveta Plaude-Zinne, Informācijas sistēmu drošības pārvaldniece (Datu aizsardzības speciālists).
Tālr. 67043751, e-pasts: iveta.plaude-zinne@vmnvd.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana
Apmeklējumu Nacionālajā veselības dienestā var pieteikt:
 • pa tālruni 67043700 (katru darbdienu no plkst. 8:30 līdz 17:00), norādot: savu vārdu, uzvārdu; risināmo jautājumu; amatpersonu ar kuru apmeklētājs vēlas tikties; vēlamo tikšanās laiku; kontaktinformāciju;
 • personīgi, aizpildot apmeklētāju pieteikuma veidlapu Nacionālajā veselības dienestā (Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, 4. stāvā).

Nacionālā veselības dienesta direktore Inga Milaševiča apmeklētājus, kas ir iepriekš pieteikušies un norādījuši risināmo jautājumu, pieņem katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst. 14:00 līdz 16:00.

Sabiedrības līdzdalība

Ikviens iedzīvotājs var iesniegt Nacionālajam veselības dienestam priekšlikumus, kas saistīti ar Nacionālā veselības dienesta atbildības jomām un funkcijām:

 • sūtot e-pastu uz nvd@vmnvd.gov.lv
 • sūtot vēstuli uz Nacionālā veselības dienesta centrālo biroju Rīgā (Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, Rīga, Latvija, LV-1012) vai kādu no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!