Administrācija

06.11.2018.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija

 Direktore  Inga Milaševiča  67043700
 Direktores vietniece administratīvajos jautājumos  Vlada Pērkona  67043727
 Direktores vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos  Edgars Labsvīrs  67043717
 Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos  Aivars Lapiņš
 67686329
 Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks  Iveta Plaude-Zinne  67043751