Administrācija

10.01.2020.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija

 Direktors  Edgars Labsvīrs 67043715
 Direktora vietniece administratīvajos jautājumos  Vlada Pērkona 67043727
 Direktora vietniece veselības aprūpes administrēšanas jautājumos  Inga Milaševiča  67043717
 Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos  Edgars Goba 67686329
 Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks  is.drosiba@vmnvd.gov.lv 67043740