Administrācija

27.02.2019.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija

 Direktore  Inga Milaševiča  67043700
 Direktores vietniece administratīvajos jautājumos  Vlada Pērkona  67043727
 Direktores vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos  Edgars Labsvīrs  67043717
 Informācijas sistēmu drošības pārvaldniece  Iveta Plaude-Zinne  67043751