Administrācija

16.09.2020.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija

 Direktora p.i.  Inga Milaševiča 67043715
 Direktora vietniece administratīvajos jautājumos  Vlada Pērkona 67043727
 Direktora vietniece veselības aprūpes administrēšanas jautājumos  Inga Milaševiča 67043782
 Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos  Edgars Goba 67686329
 Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks  is.drosiba@vmnvd.gov.lv 67043740
 Vadošā eksperte veselības aprūpes jautājumos    Līga Gaigala 67686325
 Kvalitātes un risku vadības direktore  Sintija Žuka 67201299