Administrācija

03.12.2019.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija

 Direktors  Edgars Labsvīrs  67043717
 Direktora vietniece administratīvajos jautājumos  Vlada Pērkona  67043727
 Direktora vietniece veselības aprūpes administrēšanas jautājumos  Inga Milaševiča  67043782
 Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos  Edgars Goba  67686329
 Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks  is.drosiba@vmnvd.gov.lv  67043740