Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu speciālistiem

15.09.2020.  |   Drukas versija

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā:

VM sagatavotā informācija iedzīvotājiem:


Informācija par ambulatoro talonu aizpildīšanu:


Ārstniecības iestādes kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai aprēķina metodika un apmaksas kārtība:


Informatīvs materiāls: Pacientu Covid-19 rezultāti E-veselības sistēmā skatāmi sadaļā "Rezultātu Saraksts"


Nosūtījuma apskatīšana E-veselības portālā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai