Ģimenes ārstiem

25.03.2020.  |   Drukas versija

Par ģimenes ārstu prakšu darba organizēšanu COVID-19 pandēmijas laikā

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību ģimenes ārstu praksēs (turpmāk – ĢĀP), pacienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta, t.sk. arī akūtajās stundās.

Veicot pacientu pierakstu ģimenes ārsta praksei vai reģistratūrai ir jānoskaidro pacienta epidemioloģiskā anamnēze un sūdzības, jāizvērtē prakses apmeklējuma nepieciešamība, kā arī jāinformē, ka ierašanās praksē notiek norādītājā pieraksta laikā, lai mazinātu pacientu savstarpējo kontaktu iespējas.

ĢĀP var pārcelt plānotos pacientu profilaktiskos apmeklējumus uz vēlāku laiku.

  1. Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka iedzīvotājiem ir iespēja ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas konsultācijas un ieteikumus, kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos, piezvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.


Informācija par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību COVID-19 pandēmijas laikā:


Informācija par ambulatoro talonu aizpildīšanu:


Izmaiņas darbnespējas lapu izrakstīšanā no 2020. gada 22. marta

Pamatojoties uz grozījumiem likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu sākot ar šā gada 22. martu stājas spēkā papildus nosacījumi, kas paredz mainītu kārtību darbnespējas lapu izrakstīšanā.

Sākot ar 22. martu pieaugušajiem tiek izrakstīta darbenespējas B lapa no pirmās saslimšanas dienas šādos gadījumos:

  • saslimšana ar Covid-19 (laboratoriski apstiprinātu);
  • atrašanās karantīnā (cilvēkiem, kuriem noteikta karantīna, jo viņi bijuši kontaktā ar Covid-19 slimnieku, ko noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs).

Šajos gadījumos jāievēro īpaši nosacījumi darbnespējas lapu izrakstīšanā:

1) Izvēlas darbnespējas lapu B;

2) Pie pārejošā darbnespējas cēloņa izvēlas "Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)".

 

Visos citos gadījumos spēkā ir līdzšinējā darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtība!

 


 

NVD informē, ka COVID-19 infekcijas uzliesmojuma laikā, ģimenes ārstam papildus savā praksē reģistrētajiem pacientiem jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana visām personām, kuras atbilst COVID-19 infekcijas gadījuma definīcijai (skatīt Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā), nav reģistrētas pie ģimenes ārsta un kuru faktiskā dzīves vieta ir ģimenes ārsta darbības teritorijā. Veselības aprūpes pakalpojumus minētajām personām ģimenes ārsts nodrošina kā īslaicīgajiem pacientiem.