Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi

18.09.2020.  |   Drukas versija

Piegādes notiks uz ārstniecības iestādes juridisko adresi, kas norādīta Ārstniecības iestāžu reģistrā vai uz atbilstošu pasta nodaļu pēc ārstniecības iestādes juridiskās adreses.

Savas ārstniecības iestādes aktuālos datus (juridisko adresi, kontaktinformāciju - e-pasta adresi un tālruņa numuru) var apskatīt Veselības inspekcijas mājas lapā – www.vi.gov.lv, sadaļā – Ārstniecības iestāžu reģistrs, pārbaudot savas ārstniecības iestādes datus.

! Latvijas pasts pirms piegādes veikšanas sazināsies ar ārstniecības iestādi pa uzrādīto tālruņa numuru Ārstniecības iestāžu reģistrā. Ja gadījumā juridiskā adrese, kā piegādes adrese ārstniecības iestādei nav ērta, saziņas brīdī ārstniecības iestāde ir tiesīga vienoties ar Latvijas pastu par citu piegādes adresi.

1. Ar kurjera starpniecību apjomi tiks piegādāti:

  • Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēm;
  • tām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku apjoms uz ārstniecības iestādi ir virs 1250 gab.

2. Uz atbilstošu pasta nodaļu:

  • tām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku apjoms mēnesim ir zem 1250 gab. un, kuras atrodas ārpus Rīgas.

Pēc individuālo aizsarglīdzekļu saņemšanas lūgums atbildīgo personu pārbaudīt saņemtā individuālās aizsardzības līdzekļu apjoma atbilstību NVD mājas lapā publicētajā sarakstā norādītajam apjomam, kā arī aizpildīt un parakstīt apliecinājumu par saņemšanu (skat. paraugu e-pasta pielikumā) un atsūtīt to uz e-pastu:  gramatvediba@vmnvd.gov.lv. Apliecinājums – pieejams šeit.