Aprēķina metodika periodam no septembra līdz gada beigām

15.10.2020.  |   Drukas versija

Šobrīd situācija ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā ir stabila un individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) ir brīvi pieejami tirgū.

Sākot ar 2020. gada 14. septembri, Stacionārās ārstniecības iestādes nepieciešamos IAL var iegādāties decentralizēti, vēršoties pie IAL tirgotājiem.

Savukārt Ambulatorajām ārstniecības iestādēm (kuras ir līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai), nepieciešamie IAL resursi ir aprēķināti periodam no septembra līdz gada beigām.

Paredzot Ģimenes ārstu prakses un feldšerpunktus nodrošināt ar sejas aizsargmaskām, respiratoriem un aizsargbrillēm, bet zobārstniecības iestādes, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējus un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus ar sejas aizsargmaskām un respiratoriem. 

IAL aprēķiniem tika izmantota vienota metodika, atbilstoši ārstniecības iestādē sniegtajām veselības aprūpes pakalpojumu programmām.

Sejas aizsargmasku un respiratoru apjoms tika rēķināts atbilstoši ārstniecības iestādē sniegtajām pakalpojumu programmām, ņemot vērā faktisko un plānoto izmeklējumu/apmeklējumu skaitu 2020. gadā.

Aizsargbrilles ģimenes ārstu praksēm un feldšerpunktiem tika rēķināti pa 2 aizsargbrillēm uz katru ārstniecības iestādi.