Projekta ietvaros notiek mācības par pacientu drošību un kvalitātes vadību

03.07.2018.  |   Drukas versija


2017. gada septembrī vairāk nekā 40 Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra un citu valsts pārvaldes iestāžu darbinieki piedalījās trīs dienu mācībās par pacientu drošību un kvalitātes vadību. Mācību ietvaros tika pārrunātas dažādas ar pacientu drošību saistītas tēmas, analizēti kļūdu un negadījumu rašanās iemesli un vērtēta Ārstniecības riska fonda loma.

Savukārt ārstniecības iestāžu darbinieki piedalās 32 stundu mācībās par komandas lomu pacienta drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā. Mācībās piedalās ārstniecības personas no dažādām ārstniecības iestādēm visā Latvijā, apgūstot kvalitātes un drošības risku identifikāciju, negadījumu analīzes metodes, komunikācijas principus un citas tēmas, kas veicinās pacientu drošības un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Mācības nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte, vienojoties ar ārstniecības iestādēm un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām par piemērotāko mācību norises vietu un laiku. Paredzēts, ka līdz 2018. gada 30. septembrim tiks apmācītas vairāk nekā 2000 personas.

Papildu informācija par mācību norisi pieejama, zvanot Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Kursu daļas vadītājai Sanitai Roģei (tālr. 67409209) vai rakstot uz e-pasta adresi kursi@rsu.lv.

Mācības notiek ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanas ietvaros.