Informācija zāļu ražotājiem

05.08.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka Kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautajām viena zāļu vispārīgā nosaukuma zālēm vai vienāda lietošanas veida medicīniskajām ierīcēm, kuru aptiekas cena vairāk nekā par 100 % pārsniedz attiecīgās grupas zāļu vai medicīnisko ierīču zemāko aptiekas cenu (rēķinot atbilstoši definētajai diennakts devai ATC/DDD klasifikācijā vai, ja tā nav noteikta, atbilstoši terapeitiskajai diennakts devai) iesniedzējs līdz 2019. gada 1. septembrim NVD iesniedz iesniegumu kompensācijas bāzes cenas samazināšanai līdz noteiktajam 100 % cenu starpības slieksnim vai par 20 %, ņemot vērā spēkā esošās kompensējamo zāļu aptiekas cenas.

To paredz 2006. gada 31. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 136. punkta prasības.