Informācija zāļu ražotājem

21.09.2018.  |   Drukas versija

Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 1. pielikums ir papildināts ar šādām jaunām diagnozēm, kas stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra: D82 Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām; D83 Parasts mainīgs imūndeficīts; D84 Citi imūndeficīti; L50.8 Citi nātrenes veidi; B67 Ehinokokoze; B69 Cisticerkoze.

Nacionālais veselības dienests aicina zāļu ražotājus sniegt iesniegumus minēto diagnožu ārstēšanai lietojamo zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Lēmums par konkrēto zāļu iekļaušanu tiks pieņemts pēc sagatavotās informācijas klīniskās un ekonomiskās novērtēšanas, kā arī prognozējamo izmaksu saskaņošanas ar pieejamo finansējumu. Pēc zāļu iekļaušanas Kompensējamo zāļu sarakstā medikamentu kompensācija individuāliem pacientiem ar šo diagnozi tiks pārtraukta.