Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana

22.11.2018.  |   Drukas versija

Sākot no 1. septembra, iedzīvotāji, kuri nav legālie darba ņēmēji (un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā) vai neatbilst kādai no valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno "grozu". 

Valsts kases bankas konts: LV19TREL1060001239600 (Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22).

Veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs 2018. gadā ir 51,60 eiro jeb 1 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra, bet 2019. gadā 154,80 eiro jeb 3 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra.

Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev ērtā veidā – par 2018. gadu maksājot šogad, bet par 2019. gadu, piemēram, janvāra sākumā vai arī maksājot vienlaicīgi par abiem gadiem vienā maksājuma reizē – kopā 206,40 eiro.

Veselības apdrošināšanas iemaksas iespējams veikt, veicot pārskaitījumu internetbankā, klātienē bankā vai pasta nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas maksājuma karti kādā no NVD teritoriālajām nodaļām (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē) vai NVD Klientu apkalpošanas centrā (Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, 3. stāvā).

 

Veicot internetbankā iemaksu par sevi, ir jānorāda:

  • savs personas kods;
  • gads/-i, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;
  • kods "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 1 gadu: 123456-78901, 2018, VAI

Piemērs, maksājot par 2 gadiem: 123456-78901, 2018, 2019, VAI

 

Veicot internetbankā iemaksu par citu cilvēku, ir jānorāda:

  • cilvēka par kuru tiek veiktas iemaksas vārds, uzvārds un personas kods;
  • gads/-i, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;
  • kods "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 1 gadu: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, VAI

Piemērs, maksājot par 2 gadiem: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, 2019, VAI

 

Lai NVD speciālisti nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar iedzīvotāju, precizējot ar veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanu saistīto informāciju (piemēram, ja būs radušās grūtības maksājuma mērķī norādītās informācijas identificēšanā), iedzīvotāji tiek aicināti norādīt savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) NVD interneta vietnes sadaļā "Apdrošināšanas iemaksu veikšana" esošajā kontaktformā.

Jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 vai iepazīties ar NVD interneta vietnes sadaļā "Valsts veselības apdrošināšana" esošo informāciju.