Iespējams pieteikties dalībai iepirkumā "LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde"

18.07.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kā kompetentās institūcijas Latvijā sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā, ir noslēgušas sadarbības līgumu par kopīgu projekta realizāciju elektroniskas informācijas apmaiņas organizēšanā un nodrošināšanā starp Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm un Šveici (turpmāk – Dalībvalstis).

Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir uzsākusi Sociālās drošības informācijas elektroniskas apmaiņas (Electronic Exchange of Social Security Information) (turpmāk - EESSI) projektu, Latvijai kā vienai no Dalībvalstīm nepieciešams izstrādāt sistēmu LatEESSI, kura nodrošinās sociālās nodrošināšanas dokumentu uzturēšanu un automatizētu apmaiņu ar vienoto Dalībvalstu EESSI sistēmu tiešsaistes režīmā. Tādēļ ir izsludināts atklāts konkurss "LatEESSI informācija sistēmu izstrāde".

EESSI ir informācijas tehnoloģiju sistēma, kura atbilstoši prasībām, kas izvirzītas koordinēšanas noteikumos par sociālā nodrošinājuma koordināciju, palīdzēs sociālā nodrošinājuma iestādēm visās Dalībvalstīs ātrāk un drošāk apmainīties ar informāciju.

Atklāta konkursa "LatEESSI informācija sistēmu izstrāde" dokumentācija ir pieejama VSAA interneta vietnē un Elektronisko iepirkumu sistēmā.