Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru iekļauj E-veselības sistēmā

15.06.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" 7. punktu PREDA jeb ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) tiek iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselības sistēmā).

Papildus NVD informē, ka Reģistra darbības nodrošināšanai no 2018. gada 10. maija Slimību profilakses un kontroles centrs  vairs nepieņem Reģistram sniegto informāciju papīra formā. Turpmāk šo informāciju būs jāievada E-veselības sistēmā, kurā jau šobrīd ir pieejama informācija par Reģistra kartēm, kas ir tikušas pievienotas Reģistram laika periodā līdz 2016. gada decembrim.

Šobrīd NVD veic pakāpenisku Reģistra informācijas iekļaušanu E-veselības sistēmā. Ārstniecības personas datu ievadi E-veselības sistēmā uzsāks ar informāciju par narkoloģisko pacientu kartēm un kartēm, kas attiecas uz pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, secīgi ievadot arī, piemēram, cukura diabēta, iedzimto anomāliju u.c. karšu informāciju.

Lai pēc Reģistra datu iekļaušanas E-veselības sistēmā ārstniecības personas varētu veikt turpmāku Reģistra datu ievadi E-veselības sistēmā, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt NVD pieteikumu par lietotāja izveidi. Veidlapas par PREDA Reģistra izmantošanu ir pieejamas NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "E-veselība" – "Ārstniecības iestādēm un profesionāļiem" – "Veidlapas". Pieteikuma veidlapas, kas ir parakstītas ar e-parakstu, var sūtīt e-pastā uz eveseliba@eveseliba.gov.lv, savukārt pieteikumus papīra formā var iesniegt klātienē NVD vai nosūtīt pa pastu.

Jautājumu gadījumā par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu aicinām sazināties ar NVD speciālisti Zani Štauveri, rakstot e-pastu uz zane.stauvere@vmnvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67501593.