Informācija zāļu ražotājiem

10.04.2018.  |   Drukas versija

Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju šobrīd tiek plānots veikt grozījumu Ministru kabineta noteikumos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību*, cita starpā papildinot 1. pielikumu ar jaunu diagnozi I27.0 "Primārā plaušu hipertensija".

Nacionālais veselības dienests aicina zāļu ražotājus līdz šī gada 15. maijam iesniegt iesniegumus plaušu hipertensijas ārstēšanai lietojamo zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Lēmums par konkrēto zāļu iekļaušanu tiks pieņemts pēc sagatavotās informācijas klīniskās un ekonomiskās novērtēšanas, kā arī prognozējamo izmaksu saskaņošanas ar pieejamo finansējumu. Pēc zāļu iekļaušanas Kompensējamo zāļu sarakstā medikamentu kompensācija individuāliem pacientiem ar šo diagnozi tiks pārtraukta.


*Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība".