Reto slimību pacientiem šogad būtiski uzlabos aprūpi un ārstniecību

28.02.2018.  |   Drukas versija

Šodien, 28. februārī, pasaulē tiek atzīmēta Reto slimību diena, aktualizējot pacientu, kuri slimo ar retajām slimībām, veselības aprūpes un ārstniecības pieejamības jautājumus. Pateicoties papildu pieejamajam finansējumam veselības nozarei, kas liecina par valdības attieksmes maiņu pret nozari kopumā, šogad arī reto slimību pacientiem gaidāmi būtiski uzlabojumi.

Lai uzlabotu situāciju reto slimību jomā, pagājušā gada rudenī Ministru kabinets apstiprināja Plānu reto slimību jomā 2017. - 2020. gadam. Šobrīd Veselības ministrija strādā pie normatīvā regulējuma Ministru kabineta noteikumos, paredzot apmaksas nosacījumus plānā iekļautajām aktivitātēm.

 

Būtiskākie uzlabojumi saskaņā ar Plānu reto slimību jomā 2017.- 2020. gadam

#1

#2

#3

#4