Pacienta līdzmaksājumu apmēri

18.10.2018.  |   Drukas versija

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta līdzmaksājumu, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments - čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Pakalpojuma nosaukums

EUR

Ārsta apmeklējums  
Ģimenes ārsta apmeklējums

1,42 

Ārsta speciālista apmeklējums
4,27 
Ģimenes ārsta mājas vizīte  
Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma. 2,85
Ārstēšanās dienas stacionārā  
Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) 7,11
Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) 4,27
Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi 1,42
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi 4,27
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi 4,27
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi 4,27
Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi 4,27
Endoskopiskie izmeklējumi 7,11
Sonoskopiskie izmeklējumi 4,27
Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas 2,85

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

(var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

9,96
Radionuklīdā diagnostika 4,27
Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas 14,23
Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) 21,34
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) 28,46
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) 35,57
Koronarogrāfija dienas stacionārā (izmeklejums ar kontrastvielu) 9,96
Medicīniskās apaugļošanas procedūras 
Intrauterīnā inseminācija 21,34
Olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai 21,34
Embrija pārstādīšana 21,34
Sēklinieku biopsija 21,34
Ārstēšanās slimnīcā  
Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) 10,00
Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu) 10,00
Par ārstēšanos aprūpes slimnīcās, slimnīcu aprūpes nodaļās un gultās
7,11
Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm 7,11
Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības 7,11
Diagnostiskie izmeklējumi slimnīcā:
 
Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas 14,23
Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) 21,34
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) 28,46
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) 35,57

 

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 EUR par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Svarīgi!                                                                                                                                                                   

  • Kopējā pacienta līdzmaksājumu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355 EUR.
  • Pacienta līdzmaksājumu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570 EUR (līdzmaksājumi par operācijām netiek ieskaitīti).
  • Vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājumu veikšanas. Šī informācija ir pieejama mājaslapas sadaļā "No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju grupas".

Laboratoriskie izmeklējumi

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta līdzmaksājums nav jāveic. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Valsts apmaksāto ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts ir pieejams Pakalpojumu tarifu datu bāzē. 

Pacienta līdzmaksājuma apmērs noteikts 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 13.pielikumā, savukārt līdzmaksājuma apmērs katrai manipulācijai noteikts Pakalpojumu tarifu datu bāzē