Kas ir valsts veselības apdrošināšana?

13.05.2019.  |   Drukas versija

2019. gada 17. janvārī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2019. gada 1. jūlijam atlikt valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšanu divos "grozos".

Tas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam ārstniecības iestādes nepārbaudīs pacientu apdrošināšanas statusus un turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā. Tādējādi jāņem vērā, ka iedzīvotājam, lai viņš no 1. jūlija varētu saņemt pilno medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam – atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas jāveic par 2018. gadu 51,60 eiro apmērā un par 2019. gadu 154,80 eiro apmērā. 

Aktuālo informāciju par iespējamām izmaiņām Veselības aprūpes finansēšanas likumā skatīt Veselības ministrijas mājaslapā.


Kāpēc Latvijā tiek ieviesta valsts veselības apdrošināšana?

Valsts veselības apdrošināšanas ieviešana nodrošinās taisnīgāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pakāpeniski uzlabos iedzīvotājiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu pieejamību. Tās ieviešana ir sociāli taisnīga pret legālajiem darba ņēmējiem – iedzīvotājiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā. Vienlaikus par sociāli mazaizsargātām grupām rūpējas valsts, apdrošinot tās automātiski.


No kura brīža sāk darboties valsts veselības apdrošināšana?

2018. gads ir pārejas laiks, kurā darbojas līdzšinējā kārtība valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu saņemšanai. Savukārt no 2019. gada 1. jūlija medicīnas pakalpojumu pilno "grozu" varēs saņemt tikai apdrošinātie iedzīvotāji:

Visiem iedzīvotājiem, kuri nav automātiski apdrošināti un nevēlas veikt veselības apdrošināšanas iemaksas, tiks sniegti pamata "groza" medicīnas pakalpojumi*.

Arī turpmāk valsts apmaksātus pakalpojumus sniegs ārstniecības iestādes, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.

* Attiecas uz šīm iedzīvotāju grupām: Latvijas pilsoņi; Latvijas nepilsoņi; ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā; bezvalstnieki, kuriem bezvalstnieka statuss ir piešķirts Latvijas Republikā; bēgļi vai personas, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss; aizturētās personas; patvēruma meklētāji. Nosacījums attiecas arī uz iepriekš minēto iedzīvotāju nepilngadīgajiem bērniem. Latvijas pilsoņu un nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņa uzturēšanās atļauja Latvija Republikā, tiek nodrošināta tikai valsts apmaksāta dzemdību palīdzība.


Vai veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana ir brīvprātīga?

Jā, veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana ir brīvprātīga!


Infografikas par automātiski apdrošinātām iedzīvotāju grupām un apdrošināšanas iemaksu veikšanu

Uzklikšķinot uz infografikas, to iespējams aplūkot lielākā izmērā.