Apdrošināšanas iemaksu veikšana

10.09.2018.  |   Drukas versija

No kura brīža var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas?

Veselības apdrošināšanas iemaksas var veikt no 2018. gada 1. septembra. Tās administrē Nacionālais veselības dienests.


Kāds ir veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs?

Ja iedzīvotājs nav legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā, un neatbilst kādai no valsts apdrošinātām iedzīvotāju grupām, lai saņemtu pilnā "groza" medicīnas pakalpojumus, nepieciešams veikt apdrošināšanas iemaksas:

  • 2018. gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)
  • 2019. gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)
  • 2020. gadā – 258,00 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)

Svarīgi!

  • Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2019. gadu var veikt vienlaicīgi ar maksājumu par 2018. gadu vai arī atsevišķi 2019. gadā (piemēram, janvāra sākumā). Veicot abas apdrošināšanas iemaksas vienlaicīgi, kopumā jāmaksā 206,40 eiro.
  • Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2020. gadu varēs veikt 2019. gadā.

Papildus jāņem vērā, ka veselības apdrošināšanas iemaksu par konkrēto gadu nevar veikt pa daļām!


Vai valsts veselības apdrošināšanai var pievienoties pēc gada vai vēlāk?

Valsts veselības apdrošināšanai ir izdevīgi pievienoties uzreiz! Pievienojoties vēlāk, iedzīvotājam būs jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas arī par iepriekšējiem 2 gadiem, ja šajā periodā viņš kā legālais darba ņēmējs nebūs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā.

Piemēram, pievienojoties tikai 2020. gadā, iedzīvotājam būs jāveic apdrošināšanas iemaksas par konkrēto gadu un 2 iepriekšējiem gadiem, ja šajā periodā sociālās iemaksas nebūs veiktas (258 eiro par 2020. gadu un 206,40 eiro par iepriekšējiem 2 gadiem).

Svarīgi! Arī pēc 2020. gada iedzīvotājam apdrošināšanas iemaksa būs jāveic par kārtējo un 2 iepriekšējiem gadiem, ja nebūs veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā, bet vēlēsies saņemt pilno medicīnas pakalpojumu "grozu".


Kā veikt apdrošināšanas iemaksu?

Valsts kases bankas konts: LV19TREL1060001239600 (Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22).

Ko noradīt maksājuma mērķī? 

Veicot iemaksu par sevi:

1) savu personas kodu;

2) gadus, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3) kodu "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 1 gadu123456-78901, 2018, VAI
Piemērs, maksājot par 2 gadiem:  123456-78901, 2018, 2019, VAI


Veicot iemaksu par citu cilvēku:

1) tā cilvēka vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veiktas iemaksas;

2) gadus, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3) kodu "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 1 gadu: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, VAI
Piemērs, maksājot par 2 gadiem: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, 2019, VAI

Maksājuma veikšana 2019. gadā

Veicot maksājumu pēc 2019. gada 1. janvāra, maksājuma mērķī ir jānorāda:

1) maksājuma paziņojuma numurs, kas būs redzams, autentificējoties E-veselības portālā;

2) kods "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

 

Pēc apdrošināšanas iemaksu veikšanas aicinām nosūtīt mums savu kontaktinformāciju, aizpildot zemāk redzamo kontaktformu!

Nacionālajam veselības dienestam (NVD) nosūtītie dati tiks izmantoti vienīgi gadījumā, ja NVD speciālistiem radīsies nepieciešamība sazināties ar iedzīvotāju, lai precizētu informāciju, kas ir saistīta ar veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanu valsts veselības apdrošināšanas ietvaros (piemēram, ja rodas grūtības maksājuma mērķī norādītās informācijas identificēšanas procesā).