Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

17.09.2018.  |   Drukas versija

1. Kāds nodoklis ir jāmaksā, lai varētu saņemt medicīnas pakalpojumu pilno "grozu"?

Darba devējam par darba ņēmēju ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā. Pašnodarbinātas personas šī nodokļa nomaksu veic pašas (vismaz no minimālās mēnešalgas apmēra).

Par veiktajām sociālajām iemaksām iedzīvotājs var uzzināt, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" vai vēršoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.


2. Kā noskaidrot, vai man ir jāveic apdrošināšanas iemaksas?

Lai konsultētos par to, vai iedzīvotājam pilnā medicīnas pakalpojumu "groza" saņemšanai ir jāveic apdrošināšanas iemaksas, nepieciešams vērsties klātienē Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālruni 80001234 (darba dienās plkst. 8.30 - 17.00). No 2019. gada 1. janvāra par savu apdrošināšanas statusu varēs pārliecināties, autentificējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv


3. Vai pilnā "groza" medicīnas pakalpojumi man būs pieejami uzreiz pēc iemaksas veikšanas?

Iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno "grozu" sākot ar dienu, kad viņš tiek iekļauts Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē. Šo informāciju Nacionālais veselības dienests iekļauj datubāzē piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis informāciju par to, ka iedzīvotājs ir veicis veselības apdrošināšanas iemaksu.


4. Vai man ir jāziņo, ja mainās mans statuss? Piemēram, uzsākot oficiālas darba attiecības?

Iedzīvotājam nav jāziņo par statusa maiņu, jo šādu informāciju valsts pārvaldes iestādes viena no otras saņem elektroniskā veidā. Ja ir aizdomas, ka pēc statusa maiņas datu reģistrā nav pieejama aktuālā informācija par Tavu statusu, aicinām vērsties iestādē, kura uztur attiecīgo reģistru.


5. Vai apdrošināšanas iemaksas ir jāveic pašnodarbinātām personām, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz minimālās algas apmēru, un mikrouzņēmumu darbiniekiem?

Pašnodarbinātām personām ir tiesības saņemt valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno "grozu", ja ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz no minimālās mēnešalgas. Savukārt mikrouzņēmuma darbiniekiem pilnā "groza" pakalpojumu saņemšanai ir jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas.


6. Vai apdrošināšanas iemaksas ir jāveic trūcīgai personai?

Tiesības saņemt pilnā "groza" medicīnas pakalpojumus nosaka tas, vai iedzīvotājs veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā, vai arī, ja iedzīvotājs atbilst kādai no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina valsts (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējies bezdarbnieks).

Lai konsultētos par to, vai iedzīvotājam pilnā medicīnas pakalpojumu "groza" saņemšanai ir jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas, nepieciešams vērsties klātienē Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālruni 80001234 (darba dienās plkst. 8.30 - 17.00)


7. Vai man tiks izsniegta apdrošināšanas polise (piemēram, plastikāta karte)?

Nē, apdrošināšanas polise netiek izsniegta. Pirms pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ir jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments.


8. Kā ārstniecības iestādē zinās, ka man pienākas medicīnas pakalpojumu pilnais "grozs"?

No 2019. gada 1. janvāra ārstniecības iestādēm šī informācija būs pieejama E-veselības sistēmā.


9. Vai par pakalpojumiem, kas ir saņemti valsts veselības apdrošināšanas ietvaros, varēšu pieprasīt iedzīvotāja ienākumu nodokļa (IIN) atmaksu Valsts ieņēmumu dienestā?

Nē, izņemot par pacienta līdzmaksājumiem, kurus iedzīvotājs veic pats. Pacienta līdzmaksājumus var apskatīt šeit.


10. Vai papildus valsts veselības apdrošināšanai varu iegādāties veselības apdrošināšanas polisi privātā uzņēmumā?

Privāta uzņēmuma veselības apdrošināšanas polises iegāde neietekmēs tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Izvēloties papildus iegādāties privāta uzņēmuma apdrošināšanas polisi, tā var segt pacienta līdzmaksājumus un maksas medicīnas pakalpojumu izdevumus. Šādas polises iegāde ir iedzīvotāja brīva izvēle.


11. Kuri iedzīvotāji pēc valsts veselības apdrošināšanas ieviešanas būs tiesīgi Latvijā saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)?

No 2019. gada 1. janvāra Latvijā EVAK var saņemt iedzīvotāji, kuri ir tiesīgi saņemt medicīnas pakalpojumu pilno "grozu":