Zāļu novērtēšanas nodaļa

29.09.2020.  |   Drukas versija

Zāļu novērtēšanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • analizēt veselības ekonomikas zinātniskos pētījumus par zāļu un medicīnisko ierīču terapeitisko efektivitāti, izvērtēt to ieviešanas iespējas zāļu iegādes kompensācijas sistēmā;
  • veikt zāļu un medicīnisko ierīču izmaksu aprēķinus un to salīdzināšanu zāļu starptautisko nosaukumu un diagnožu ietvaros;
  • veikt zāļu un medicīnisko ierīču ekonomisko novērtēšanu un sniegt atzinumu to iekļaušanai un uzturēšanai Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • veikt zāļu farmakoekonomiskos aprēķinus un zāļu izmaksu efektivitātes novērtēšanu;
  • apkopot ārstu profesionālo asociāciju un ārstniecības iestāžu vadošo speciālistu priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā un zāļu iegādes kompensācijas sistēmā;
  • piedalīties stacionāros lietojamo zāļu sarakstu veidošanā un uzturēšanā.