Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļa

26.07.2019.  |   Drukas versija

Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļas kompetence un atbildība:

  • reģistrēt iesniegumus par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā, aprēķināt samaksu par ekspertīzi (pamatojoties uz iesniegumu) un iesniegt maksājuma pieteikumu Finanšu vadības departamenta Grāmatvedības nodaļai rēķina izrakstīšanai, sagatavot lēmuma projektu par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • apkopot informāciju par Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • veikt izmaiņas Kompensējamo zāļu sarakstā.